Debat: Lad os få fakta på plads

Johan Christoffer Holm, Keilstruplund 20, 3460 Birkerød, skriver:

31/1 var jeg til møde på Toftevangskolen om ny skolestruktur i Rudersdal. Jeg havde forinden skrevet et læserbrev (bragt 29/2) om emnet, og jeg havde nogle spørgsmål.

Jens Darket (V) fra Børne- og Skoleudvalget var mødt op, det vil jeg gerne takke Jens for.

En gennemgående knast var befolkningsudviklingen og prognoserne for denne. Det lyder måske som en akademisk øvelse, men det er det ikke. Det er en grundlæggende præmis for ny skolestruktur.

Jens og jeg diskuterede, og jeg må indrømme, at jeg sidder overrasket og skuffet tilbage.

Dokumentation om børnetal blev ikke taget for gode varer, ja blev faktisk fejet af banen med et kækt ”nå, men er det sådan, at du bare altid har ret?”. Det kan jeg godt svare på. Nej, det er ikke sådan. Det gælder vel for os alle.

I denne sag er ”jeg” uvedkommende, og det er Jens Darket for så vidt også. Det handler om data fra Danmarks Statistik.

Jeg fik associationer til trumpske taktikker om faktafornægtelse og et slet skjult forsøg på at gå efter personen og ikke bolden. Jeg tror ikke det var intentionen, og jeg tror også, at jeg forstår baggrunden.

Selvfølgelig har kommunalbestyrelsesmedlemmer travlt, de gør et beundringsværdigt arbejde, og de bliver i sagens natur klædt på af forvaltningen. Så måske er det mere som et afsnit af ”Javel, hr. minister” end Trump? Det er problematisk.

Den præmis, det fundament, den nye skolestruktur skal bygges på er simpelthen fejlbehæftet. Er det en fejl eller er der intentioner bag?

Det er noget som kommunalbestyrelsen må udrede, ellers har jeg svært ved at forstå, hvordan de kan stole på kvaliteten af det arbejde, der ligger til grund for deres politikker.

Og kan vi her i avisen, til alles fordel, bringe data for udviklingen i 6 til 15 årige i Rudersdal 2018-2045?

Publiceret 07 February 2019 10:30