Modelfoto: Adobe

Modelfoto: Adobe David - stock.adobe.com

Debat: Så spørg dog Cepos

John Austin, Byagervej 129, 3460 Birkerød

Det rumler igen i Rudersdal. Rummelen skyldes en prognose for antallet af skoleelever i folkeskolen. Den viser, at tallet måske er svagt faldende. Ganske svagt faktisk, men nok til at skoleforvaltningen på rådhuset får fikse idéer om, at antallet af skoler bør reduceres.

At børnetallet i vuggestuer og børnehaver samtidig er stort og stigende, indgår tilsyneladende ikke i overvejelserne. Der er helt sikkert politiske partier i Kommunalbestyrelsen der mener, at det vil være forhastet, men samtidig kan man frygte, at der vil være flertal for forslaget.

Tilhængerne siger rationalisering, besparelser, stordriftsfordele og synergieffekter, forbedret læringsmiljø og tilsvarende honnørord, der har deres oprindelse i et regneark på Handelshøjskolen. Modstanderne påpeger at honnørordene sjældent eller aldig materialiserer sig i den økonomiske virkelighed. Og nu har de fået støtte fra en noget uventet kant.

Tænketanken Cepos har begået en undersøgelse af den faktiske udvikling siden året 2007, hvor kommunesammenlægninger i gigantformat førte til adskillige skolenedlæggelser og sammenlægninger, til 2012.

Ceposrapporter er ofte ordrige, og denne er ikke en undtagelse. Men en tænketank er til for at påvirke opinionen, og det gør man ved at starte med konklusionen, så man er sikker på, at i det mindste den bliver læst. Den lyder i sin gribende enkelhed:

CITAT:

Arbejdspapir 21, De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger.

Analysen når frem til tre hovedresultater:

For det første findes, at udgifterne per elev i kommunens folkeskoler er vokset væsentligt stærkere i de kommuner, som har reduceret antallet af folkeskoler sammenlignet med udgiftsudviklingen i de øvrige kommuner.

For det andet er andelen af skoleungdommen i kommunen, der går i privatskole, vokset klart stærkere i de kommuner, som har reduceret antallet af folkeskoler sammenlignet med udviklingen i de øvrige kommuner.

For det tredje er skolernes resultater målt ved, hvor stærkt skolerne formår at løfte eleverne ved skolernes afgangsprøver, sammenlignet med de forventede resultater givet elevens sociale baggrund, gennemgående blevet svagere, såfremt antallet af skoler i kommunen er reduceret. Den statistiske signifikans af dette resultat er dog kun moderat.

CITAT Slut.

Se så er banen jo klar. Vi skal have stordriftsfordele, skoler med mange spor, jo flere jo bedre, vi skal have driftsfællesskaber, vi skal have synergieffekter i bredfyldt mål og det kan kun gå for langsomt. Det vil give begrebet faktaresistens en helt ny mening.

Publiceret 12 March 2019 14:00