Debat: Nyt "vartegn" i Vedbæk

Hans Jeremiassen, formand for Vedbæk Grundejer og Beboerforening

I forbindelse med generalforsamlingen i Vedbæk Grundejer- og Beboerforening mandag 4. marts, hvor borgmester Jens Ive og viceborgmester Erik Mollerup blandt andet deltog, nævnte Erik Mollerup under punktet "orientering fra kommunen", at byplanudvalget på et møde den 12. september 2018, punkt 5, havde vedtaget en principbeslutning om, efter ansøgning fra Banedanmark, at opstille en 48 meter høj gitterantenne i Vedbæk.

Ansøgningen gjaldt opstilling vest for banelegemet, man vedtog en placering på østsiden af banen mellem boldbanerne og tennisbanerne. Grunden til ansøgningen var regeringens vedtagelse af forbedret internetdækning i Kystbanetogene.

Først 3 dage efter generalforsamlingen og knapt 6 måneder efter beslutningen i byplanudvalget udsendte kommunen en orienteringsskrivelse til de berørte parter, men kun til de nærmeste beboere til trods for, at gitterantennen vil kunne ses i det meste af Vedbæk, og der var heller ikke lavet en visualisering af opstillingen.

Der var ikke taget stilling til beboergener, som for eksempel visuelle gener, værdiforringelse af de omliggende ejendomme, mulige helbredsmæssige gener ved opsætning af så kraftige sendere, om der skulle være lys på den eventuelle gitterantenne eller placering andetsteds.

Den mulige opsætning berører mange af Vedbæk Grundejer- og Beboerforenings medlemmer, og vi vil følge sagen tæt.

Publiceret 21 March 2019 09:00