Fremover kan der afholdes ét arrangement per weekend på Næsseslottet. Arkivfoto

Fremover kan der afholdes ét arrangement per weekend på Næsseslottet. Arkivfoto

Debat: Vi lytter til Næsseslottets naboer

Erik Eugen Olsen (S) og Christoffer Buster Reinhardt (K), medlemmer af kommunalbestyrelsen

Næsseslottet vil gerne udvide deres aktiviteter, blandt andet ved at der åbnes op for flere arrangementer på slottet og i slottes park.

Liv på Næsseslottet er både godt og vigtigt, men det er hensynet til naboerne bestemt også. For det står helt klart, at et øget aktivitetsniveau på Næsseslottet også betyder mere støj, larm og trafik, særligt på Dronninggårds Allé og Parcelvej.

Derfor er det vigtigt med en god dialog og høring af Næsseslottets naboer, forud for vores behandling af Næsseslottets ønsker.

Derfor er det også vigtigt for os at sige, at Byplanudvalget ingenlunde har givet nogen forhåndstilladelser til aktivitetsstigning på Næsseslottet. Det kunne man ellers få indtrykket af var tilfældet, når man læste overskriften ”Næsseslottet får delvis tilladelse til flere arrangementer” i Rudersdal Avis 19.marts.

Det eneste vi har vedtaget er, at vi spørger de nærmeste naboer og Grundejerforeningen om deres holdning i en høring, ligesom vi har opfordret til at så mange som muligt i området bliver orienteret om at høringen er i gang.

Vi vil nemlig gerne høre naboernes holdninger, inden vi træffer beslutninger der påvirker lokalområdet omkring Næsseslottet.

Borgerinddragelse og borgerdialog er nemlig vigtigt for os, og er med til at vi som politikere kan træffe de bedst mulige beslutninger.

Derfor er det vores håb og opfordring, at så mange som overhovedet muligt vil benytte sig af muligheden for at give deres besyv med i høringsperioden

Publiceret 21 March 2019 14:00