Debat: Vi vil gerne gøre det bedre, men har brug for borgernes hjælp

Axel Bredsdorff (L), formand for byplanudvalget

Byggeaktiviteten og byggelysten er stor i Rudersdal og det er jo på en måde glædeligt. Men det er også en udfordring for vores byggesagsbehandling, hvor vi må erkende at vi stadig har et pænt stykke vej ned til målsætningen om at klare byggesagsbehandlingen indenfor de lovfastsatte dage. Konkret er vores gennemsnitslige byggesagsbehandlingstid for almindelige sager lidt over 60 dage, hvor lovens fastsatte krav (for de fleste sagstyper) er 40 dage. Udviklingen går den rigtige vej – forstået således at vores sagsbehandlingstider støt og roligt falder år for år - men det er naturligvis ikke politisk optimalt, at vi endnu ikke er i mål.

Vi har gennem årene afsat særlige midler til ansættelses af flere medarbejdere, vi har indgået partnerskaber med nabokommunerne om bedre udnyttelse af vores fælles kompetencer, vi har effektiviseret sagsbehandlingen med digitale hjælpeværktøjerog vi har styrket informationen på hjemmesiden til potentielle bygherrer og rådgivere.

Men vi er også nået dertil, at vi må erkende at én meget vigtig grund til at vores medarbejdere ikke har tid til at behandle de enkle og ukomplicerede sager skyldes det forhold at vi i Rudersdal har ualmindeligt mange ”lovliggørelsessager”, altså sager hvor en bygherre har opført noget i strid med reglerne, og hvor der så kommer et efterfølgende langt forløb med påklage, svar, ny påklage, nye svar, påbud osv. Og da mange borgere vælger tidligt i processen at tilknytte juridisk assistance, skal vi også bruge kommunale ressourcer på at gøre det samme.

Med over 200 løbende ”lovliggørelsessager” har vi derfor følt det nødvendigt og komme med denne appel til vores borgere:

- Hjælp os ved at opføre jeres boliger, garager, faste hegn og andet lovligt fra starten af. På kommunens hjemmeside kan man nemt se hvilke regler der gælder for ens egen matrikel, og disse regler (i lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer) skal overholdes.

- Book meget gerne en ”forhåndsdialog” med en medarbejder i byplan inden du går i gang, så banen bliver kridtet op for dit kommende projekt, og du fra starten ved hvilke forhold du skal være opmærksom på.

- Ved større projekter så tilknyt erfarne og dygtige arkitekter og ingeniører, gerne med erfaring i at bygge i Rudersdal.

- Er du (eller dine rådgivere) i tvivl undervejs, så kontakt Byplan og søg afklaring inden du bygger videre.

En så lille ting som fx et ulovligt opført fast hegn kan sagtens udvikle sig til en lovliggørelsessag der strækker sig over mere end 1-2 år, hvis alle klagemuligheder af borgerne bliver afprøvet. Det er rigtig mange ressourcer på noget, der kunne være klaret i en forhåndsdialog.

En anden fordel ved at ”bygge rigtigt” fra starten er at man får et væsentligt bedre forhold til sine nye naboer, da der ikke er noget værre for det gode naboskab end at naboen gør noget ulovligt.

Publiceret 01 May 2019 11:00