Debat: Åbent brev til formanden for social- og sundhedsudvalget

Ole Jensen, Lendemosehøj blok 4, nr. 6, 2850 Nærum

Angående omlægning til økologi.

Det er oppe i tiden, at alting skal være økologisk. Restauranter, institutioner og kommuner er overgået til økologi.

Som borger i Rudersdal Kommune går jeg på daghjem på Rønnebærhus i Holte, hvor ledelsen har meddelt os, at vi skal overgå til økologi og økologisk mad.

Økologisk mad er er dyrere end konventionelle varer. Betaler kommunen så for prisforskellen, eller skal regningen betales af brugerne på daghjemmet?

Da jeg for et par år siden startede på daghjem, garanterede daværende daghjemsleder og i øvrigt også sygeplejersken, at det ikke ville koste mere end 51 kroner om dagen. I dag koster det 108 kr. per dag.

I år 2018 fik vi lov at tilkøbe vin, øl og sodavand til vores frokost, selvfølgelig med en stor avance, men nu har kommunen i deres iver efter at spare penge og også ved udlicitering, som tager sin tid, forbudt os at drikke saftevand, men kun vand. Men hidtil har både saftevand og vand været gratis.

Jeg kan forstå, hvis kommunen fortalte os, at overskuddet ville gå til en bakketur med det store kolde bord, men pengene går lige i kommunens slunkne kasse.

Jeg håber, at formanden for social- og sundhedsudvalget vil redegøre for kommunens økologiske politik på en måde, som alle kan forstå, gerne i denne avis.

Publiceret 23 May 2019 09:00