Debat: Lokalplan er skræddersyet til køberen af De Røde Baner

Hans Christensen, Skovly Mark 29, 2840 Holte

Lokalplan 265 om byggeriet af et privatejet friplejehjem på Skovlyskolens atletikbaner er nu i offentlig høring. Planen bærer tydeligt præg af, at Rudersdal Kommune vægter hensynet til bygherren, der har smidt 24 millioner kr. i kommunekassen for købet af de to grunde ved Skovlyskolen, højere end hensynet til beboerne i Paradiskvarteret og kvarterets særpræg med bebyggelser i kun én etage.

Da Kommuneplan 2017 blev vedtaget var betingelsen, at plejehjemmet kun måtte bygges i én etage.

Men for at firmaet NREP A/S, der skal bygge og drive plejehjemmet, kan få maksimal profit ud af sin investering, er det nødvendigt at presse 72 plejeboliger ind i byggeriet. Derfor er det nødvendigt med et byggeri delvist i to etager.

Rudersdal Kommune har derfor omgående rettet ind og vil nu vedtage et tillæg, Tillæg 6, til Kommuneplan 2017, som alligevel tillader byggeri i to etager for plejehjemmets vedkommende.

Samtidigt nedlægger kommunen forbud mod byggeri af enfamiliehuse i området i to etager.

Lokalplan 265 bryder med kommunens egen arkitektur-politik og med områdets arkitektoniske særpræg, som i 57 år har været beskyttet af den gældende lokalplan og ikke mindst Skovlydeklarationen.

Rudersdal Kommune mener, at man blot kan skrotte den gældende lokalplan – Byplanvedtægt 6 – der blandt andet freder det grønne bælte mellem Skovlyskolen og villabebyggelserne syd for skolen og ophæve Skovlydeklarationen for en enkelt grundejer NREP A/S, mens den fortsat skal gælde for alle andre.

Det grønne bælte skal nu laves til en gennemkørselsvej til plejehjemmet, og en række ellers bevaringsværdige træer skal fældes – og hele det grønne indtryk omkring Skovlyskolen bliver ødelagt.

I Byplanvedtægt 6 er den ubebyggede grund Skovly Mark 46, matrikel 4 LH, udlagt til villabebyggelse, men med skrotningen af den gældende lokalplan skal der i stedet etableres en stor parkeringsplads til plejehjemmets personale og gæster.

I Lokalplan 265 har kommunen også indført en tilladelse for NREP A/S til at rejse op til 46 meter høje telemaster på grunden! Det vil være en skændsel for hele kvarteret, men naturligvis en nem og stabil indtægt for bygherren, der får ”husleje” fra teleselskaberne for leje af masten eller masterne.

Planen er givetvis at benytte master til udbygningen af 5G netværket, hvis strålings-sikkerhed stadig er ukendt og omdiskuteret.

Lokalplan 265 giver også et øget trafikpres på Borgmester Schneiders Vej og trafiksikkerheden for børnene på Skovlyskolen svækkes. Det er tåbeligt, at placere en ny vej klods op ad Skovlyskolens indgang til skolegården.

Byggeriet af et friplejehjem på den besynderlige placering op ad Skovlyskolen er bulldozet gennem kommunalbetyrelsen af borgmester Jens Ive i jagten på at få fyldt 24 millioner kr. i kommunekassen.

Rudersdal Kommune har jo den næst-værste likviditet af samtlige 98 kommuner i Danmark.

Kun to medlemmer af kommunalbestyrelsen har gennemskuet dette - en fra hver fløj: Jacob Jensen fra Enhedslisten og Elisabeth Ildal fra Liberal Alliance.

Resten af kommunalbestyrelsen er klar til at blæse på beboerne i området og ødelægge kvarterets arkitektoniske særpræg med en kolos af et byggeri mellem Skovlyskolen og villakvarteret.

Publiceret 23 May 2019 09:00