education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with pens and papers writing in classroom

education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with pens and papers writing in classroom Syda Productions - stock.adobe.com

Debat: Høsterkøb Skole er værd at flytte kommune for

Helle Rahbæk Asserhøj, Skodsborg Strandvej 102c, 2942 Skodsborg

Som regel vil valget af børnenes skole afhænge af familiens bopæl. I vores tilfælde vendte mødet med Høsterkøb Skole op og ned på denne logik: Vi valgte at flytte fra Gentofte Kommune til Rudersdal Kommune alene pga. Høsterkøb Skole.

Vi er en stor familie med tilsammen 6 børn – og heraf følger en efterhånden omfattende erfaring med forskellige skoler: Amerikanske privatskoler, danske privatskoler fra traditionelle til Rudolf Steinar og en række kommunale folkeskoler.

Høsterkøb Skole overgår dem alle med sin særlige tilgang til læring, som åbenlyst bygger på noget så sjældent som arbejdsglæde, stolthed og begejstring hos ansatte og ledelse og som ligeså åbenlyst tager højde for og rummer børns forskellighed.

Dét som sker blandt voksne og børn på Høsterkøb Skole har inden for børne- og uddannelsesforskningen sågar fået sit eget begreb i de senere år: Relationskompetence.

Relationskompetence handler om forholdet mellem voksne og børn, og om hvordan det forhold er en forudsætning for elevers trivsel, indlæring og motivation. Høsterkøb Skole har praktiseret dette længe inden forskningen satte ord på, og skolen tjener som et lysende eksempel på, hvordan ingredienser som glæde, nytænkning, fordybelse, respekt, rummelighed, nysgerrighed, omsorg og nærvær kan skabe en meningsfuld skolegang med højt fagligt niveau.

For os som tilflyttere står Høsterkøb Skole som et adelsmærke for en fremsynet og kompetent kommune. En kommune, som hædrer og støtter op om en succes, når den forekommer (og skal man tro på nationale og lokale medier, er der ikke overvældende mange af disse succeser i folkeskoleregi).

En kommune, som forstår og anerkender et unikt læringsmiljø, der rummer noget så særegent som begejstrede lærere, smilende og ustressede elever og tilfredse forældre.

En kommune, der for alt i verden ikke vil risikere at ødelægge dette fyrtårn inden for læring, pædagogik og dannelse.

PS – Et tip til kommunalpolitikerne: Der er mange familier som os, der gerne vil bevæge sig langt for den gode skole. Gode daginstitutioner og folkeskoler er den bedste og mest effektive måde at tiltrække børnefamilier til kommunen.

I finder ikke en bedre reklame for Rudersdal Kommune end Høsterkøb Skole.

Publiceret 26 May 2019 09:00