Hans Andersen

Hans Andersen

Debat: En fast og fair udlændingepolitik giver velfærdskroner i kommunekassen

Hans Andersen, folketingsmedlem for Venstre valgt i Nordsjællands Storkreds (V)

Da Venstre rykkede ind i Statsministeriet i 2015, overtog vi en udlændingepolitik fra den socialdemokratisk ledede regering, som kort og godt kan beskrives som et svigt. Venstrefløjenes lempelige udlændingepolitik medvirkede til, at flygtninge og migranter væltede ind i landet.

Forsvindende få kom i arbejde. Et svigt over for den enkelte og for samfundet. Venstre har taget skeen i den anden hånd. Så flygtninge og indvandrere i dag bliver mødt med krav og en tro på, at man kan bidrage.

Og så vi i dag har en integrationsydelse, der betyder, at det langt bedre kan betale sig at tage arbejde. Det har virket. Antallet af flygtninge og efterkommere, der kommer i arbejde, er steget eksplosivt. Det kan mærkes rundt om i landets kommuner.

I gennemsnit giver det en gevinst på 260.000 kr. om året, hver gang en integrationsydelsesmodtager kommer i arbejde. Det er penge, som vi kan bruge på vores børn, unge og ældre. Vi er kommet langt.

Venstre har lagt en fast men fair hånd på udlændingepolitikken, og det har medvirket til, at vi nu har det laveste antal asylansøgere i 10 år. Og dem, der kommer hertil, kommer i langt højere grad i arbejde. Vi er på rette spor, men vi er ikke i mål endnu.

Andelen af personer med ikke-vestlig baggrund fylder stadig uforholdsmæssigt meget i kontanthjælpssystemet. I Rudersdal Kommune er tallet tæt på hver anden. Det understreger, at vi skal fortsætte en målrettet indsats, og det er en garanti med Venstre ved roret.

Derimod er det stærkt tvivlsomt, om Socialdemokratiet kan gennemføre den politik, som de prædiker. Man tager farve af de partier, som danner fundament for sin regering – det kan ikke være anderledes.

Mette Frederiksen er omringet af partier på venstrefløjen, som stiller krav til bl.a. at hæve ydelserne til arbejdsløse flygtninge og indvandrere. Det er den helt forkerte vej at gå.

Publiceret 04 June 2019 08:00