"Skolestrukturudvalget anbefalede, at konsekvenser af ny skolestruktur for lokalmiljø synliggøres og beskrives. Bestyrelsesmedlemmerne i Høsterkøb grundejerforening er bekymrede for at disse konsekvenser netop ikke er belyst i det arbejdsnotat, der er udgangspunktet for en kommende skolestruktur," skriver Høsterkøb Grundejerforening i dette læserbrev. Arkivfoto

Debat: Den kommende skolestruktur vil få store konsekvenser for lokalmiljøet i Høsterkøb

Høsterkøb Grundejerforening

Skolestrukturudvalget anbefalede, at konsekvenser af ny skolestruktur for lokalmiljø synliggøres og beskrives. Bestyrelsesmedlemmerne i Høsterkøb grundejerforening er bekymrede for at disse konsekvenser netop ikke er belyst i det arbejdsnotat, der er udgangspunktet for en kommende skolestruktur.

Konsekvensen for Høsterkøb er, at vi vil have årgange, hvor landsbyen er opdelt, så børn og forældre med bopæl i den ene del af Høsterkøb ikke vil kunne gå på den lokale skole. I stedet er de henvist til Sjælsøskolen.

Tre af Høsterkøbs veje vil således blive opdelt, så nogle børn går på landsbyens skole og nogle går i skole over 2 km fra bopælen, selvom de ville have få hundrede meter og gåafstand til den lokale skole.

På de veje vil de legekammerater børnene har på vejen således ikke bliver deres skolekammerater. Det er i vores optik ikke at tage hensyn til det lokale og at beskytte det nære.

Det vil potentielt dele vores lille perle af en landsby op og påvirke det unikke sammenhold vi har i landsbyen. Samme argumenter som ovenfor kunne forældre til børn i området ved Råvænget eller Ebberød fremkomme med. De kan potentielt blive sendt til Høsterkøb skole, så enkelte årgange blandt børnene i de to kvarterer går der, og resten af børnene går på Sjælsøskolen. Eller blot enkelte børn.

Ved Råvænget kan de se Sjælsøskolen fra deres kvarter. Ved Ebberød er betingelsen om under 2,5 km til skole kun opfyldt hvis de cykler ad grusstierne gennem skoven, og hvor tryg en skolevej er det i vinterens mørke?

Så reelt, hvis vi skal tage hensyn til nærområder, har vi kun en fællesmængde af børn i det nye skoledistrikt bestående af børn på Ravnsnæsset. Og antallet af børn her er forholdsvist lavt, pt. godt 30-35 børn i 0.-3. klasse.

Tager man højde for søskende, hvor det reelt kun er den førstefødte man kan rykke til en anden skole end 1. valget og dermed bruge til klasseoptimering, er der i gennemsnit antageligvis 15-17 børn i 0.-3. klasse, dvs. omkring 4 elever pr. årgang. Det er ikke meget man kan klasseoptimere med 4 børn.

Og i arbejdsnotatet anbefales 5-10 børn som minimum pr. årgang som forudsætning for at kunne give den tilstrækkelige fleksibilitet.

Altså har vi her en meget lille eller meget usikker optimering mod en kæmpe risiko for at en 100 år gammel skoles ånd, kultur, læringsmetoder, forældreopbakning, lavt sygefravær, høj anciennitet, høj trivsel, høj forældretilfredshed og høj faglighed ikke består. En kæmpe risiko at tage for en meget lille gevinst.

Publiceret 11 June 2019 10:30