Skovlyskolens røde baner nær Søllerød Naturpark, der er solgt til brug for et friplejehjem. Borgerne har ønsket de 70 plejeboliger disponeret i ét plan men kommunen vil foreskrive byggeri i to etager. Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Skovlyskolens røde baner nær Søllerød Naturpark, der er solgt til brug for et friplejehjem. Borgerne har ønsket de 70 plejeboliger disponeret i ét plan men kommunen vil foreskrive byggeri i to etager. Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Debat: Friplejehjem i to etager nær Søllerød Naturpark?

Line Krieger Bystrup, Ejerlauget Kuben og Søren Snitker, Grundejerforeningen Skovly

I Rudersdal Avis 18. juni 2019 citeres vi for at beklage, at Lokalplan 265 samt Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 foreskriver, at de planlagte ca. 70 plejeboliger på Skovlyskolens røde baner bliver disponeret i to etager, og ikke i ét plan som naboerne havde ønsket.

Formand for Byplanudvalget Axel Bredsdorff udtaler i den forbindelse:

"Diskussionen kommer for sent, for vi tog stilling til det for to år siden." og "Dengang, det blev diskuteret, var der uenighed blandt borgerne."

Her taler Axel Bredsdorff usandt.

Siden 2017 (dvs. langt inden grunden blev sat i udbud) har et byggeri i ét plan konsekvent været ønsket blandt grundens umiddelbare naboer. De umiddelbare naboer omfatter Grundejerforeningen Skovly (hvor der er foretaget rundspørge blandt ejere af tilgrænsende grunde baseret på kommunens egne volumenstudier), Ejerlauget Kuben, Skovlyskolens bestyrelse og Børnehuset Fr. Clausens Vænge.

I det omfang vores indstilling ikke er blevet dokumenteret i samarbejdsudvalgets mødereferater har vi prompte pr. mail gjort forvaltningen opmærksom på dette, hvilket er blevet fulgt op af en støtteerklæring fra andre parter i udvalget.

Vores og andre dele af Rudersdal er bevidst planlagt i 1960’erne med byggeri i ét plan af hensyn til helhedsindtrykket og udsigten til kommunens naturværdier, f.eks. skovbryn og Søllerød Naturpark.

Vi indstiller derfor til, at kommunalbestyrelsen ikke vedtager Lokalplan 265 samt tillæg 6 til Kommuneplan 2017 med byggeri i to etager, specielt da forvaltningen og byplanudvalget med hensyn til enfamiliehuse til vores og alle naturelskeres store glæde har opretholdt den historiske linje med lavt byggeri f.eks. på Havartivej, på Dempeeng og i vores kvarter.

Publiceret 20 June 2019 10:30