"Enhedslisten modsætter sig strukturændringerne på skoleområdet og efterfølgende salg af matrikler og opfordrer alle til at give deres mening til kende," skriver kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Jensen i dette læserbrev. Arkivfoto

Debat: Ny skolestruktur. Enhedslisten siger fra

Jacob Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal for Enhedslisten

Enhedslisten er ikke medlem af børne- og skoleudvalget og har ikke del i høringsforslaget.

V, K, R, S og Lokallisten vil sammenlægge 8 skoler til 4 skoler. Præmissen for forslaget står i udvalgets dagsorden 15. august 2018, et påstået elevtalsfald på 600.

Enhedslisten ser gerne, at udskolingen styrkes. Men vi mener samtidig, at klassekvotienterne især i de små klasser skal være mindre. Det specialiserede børneområde bør gives flere ressourcer.

Aftaleparterne bedyrer, at de støtter børn og skoler. Uanset hvordan de vender og drejer ordene og tallene, så er 2019-budgettet skåret 31 mio.kr. (1.045 minus 1.014) ned i forhold til 2018-regnskabet.

Befolkningsstatistikken viser et nogenlunde stabilt antal børn i skolealderen, 7.700-7.800. Men høringsmaterialet påstår: ”Fra skoleåret 2014/15 til 2018/19 er der sket et fald i elevtallet på ca. 400 elever.”

Folkeskolernes elevtal angivet i budgetterne er kun faldet 235 (6.911 minus 6.676). Så hele processen begyndte med et stærkt overdrevet fald. Også prognoserne overdrives med påstanden om et yderligere fald på 200 elever imod 2031. Den seneste prognose viser ikke noget klart fald. Vi kan snarere forvente en vækst, når det stigende antal småbørn når skolealderen.

Da høringsforslaget skaber yderligere uro på de 8 skoler, vil flugten til privatskoler fortsætte. Så får man jo denne her selvopfyldende profeti med faldende elevtal i folkeskolen.

Partierne har forlods besluttet, at skolernes areal er for stort og må reduceres 10%. Dette er ikke underbygget med nogen beregninger. Forslaget skal muliggøre at ”udfase matrikler”. Enhver udfasning forudsætter tilbygning på naboskolen. Pengene går med andre ord fra undervisning til mursten, selv om borgermesteren har proklameret, at det modsatte er hensigten.

Den virkelige årsag til disse skoleplaner er ikke faldende elevtal, men det økonomiske uføre, kommunen er kommet ud i.

Anført af Venstre har partierne besluttet, at Rudersdal skal have landets laveste skatteprocent. Derfor er kommunens kassebeholdning igennem årene svundet ind til den næstlaveste i Danmark.

Venstre håber at redde kommunens økonomi ved at sælge ud af kommunens ejendomme, herunder skoler. De udviser manglende evne til at håndtere kommunens økonomi og skolevæsen.

Muligvis kan en sammenlægning spare lidt på administration, ledelsesløn og større klassekvotient. Men hvad vil omstillingen med uro, elevflugt og lærerflugt koste? Betyder færre ledere og flere elever i klasserne mere ”effektivitet”? Der er tale om meget kortsigtede logikker.

Enhedslisten modsætter sig disse strukturændringer og efterfølgende salg af matrikler og opfordrer alle til at give deres mening til kende.

Publiceret 24 June 2019 09:00