"Som mor til tre børn på Bistrupskolen er det med stor bekymring jeg følger den foreslåede skolesammenlægning," skriver en borger i dette læserbrev. Modelfoto Rido - stock.adobe.com

Debat: Lad skolerne få ro til at skabe den højnede kvalitet og faglighed uden sammenlægninger

Katrine Vasehus Schou, Abildlunden 34, 3460 Birkerød

Som mor til tre børn på Bistrupskolen er det med stor bekymring jeg følger den foreslåede skolesammenlægning.

En sammenlægning af to skoler under én ledelse kræver selvsagt mange ressourcer samt velvilje fra alle involverede og kan være en stor omvæltning for både elever og lærere.

Det vil tage år før en ny fælles struktur under én leder er endeligt på plads. Skolerne skal bestå i mange år fremadrettet, men vores børn har hver især kun ét skoleliv.

Risikoen for matrikelskifte i både ind- og udskoling samt ny klassedannelse og lærerskifte giver grundlag for bekymring.

Hvordan skal elever, der trives i faste rammer og et trygt miljø, klare disse omvæltninger? Hvordan skal inklusionselever? Og, hvordan vil skolernes øvrige elever blive påvirket?

Det er svært at se hvordan fagligheden skal højnes, samtidig med man skaber denne uro.

Bistrupskolen har tidligere været udfordret af både dårligt omdømme og dårlig økonomi. Skolen er nu på rette køl med en god skoleleder, glade børn og tilfredse forældre. Desuden har skolen nyligt afgivet en del af matriklen til daginstitution.

Jeg håber inderligt, at man vil lade Bistrupskolen få fred og ro til at bygge videre på dette gode grundlag. Lade den udvikle sig til en endnu bedre udgave med højnet kvalitet og faglighed, som politikerne tilstræber, men uden nye krav om sammenlægning af klasser, ledelser, lærerstab og bestyrelser med risiko for både lærer- og elevflugt.

Dette vil tage fokus fra det primære mål nemlig eleverne og deres læring. Det er svært at forestille sig at en politisk idé som skal løse de økonomiske problemer på skoleområdet samtidig vil højne det faglige niveau?!

Publiceret 26 June 2019 14:00