"Det er i det mindste usandt, når Jacob Jensen skriver at antallet af elever ikke er faldet," skriver Court Møller fra Radikale Venstre i dette læserbrev.

Debat: Fake news, løgn eller blot usandheder?

Court Møller, Radikale Venstre

Er det fake news, løgn eller blot usandheder, som Jacob Jensen (Enhedslisten) fremfører, når han i Rudersdal Avis kommer med argumenter for, at Enhedslisten ikke ønsker en ny skolestruktur?

Jeg har - ligesom Jacob Jensen - ikke siddet i Børne- og Skoleudvalget i den hidtidige proces, men jeg har sat mig grundig ind i baggrunden, for det er meget afgørende for hele beslutningen. Det skulle Jacob Jensen også gøre.

Det er i det mindste usandt, når Jacob Jensen skriver at antallet af elever ikke er faldet. Elevtallet i kommunens skoler er faldet fra 6818 i 2014/15 til 6442 i 2017/18. Der er således tale om et fald på 376 elever på ganske få år. Det er faktiske tal, så disse tal er ikke til diskussion. Tallene kan Jacob Jensen eftertjekke, ved at se i “Elevtalsprognose Rudersdal Kommune 2018-2030”.

Prognosetal kan selvfølgelig diskuteres. Men det er trods alt bedste skøn fra Danmarks Statistik, der vises i elevtalsprognosen, hvor det ses, at vi i 2026/27 vil have et yderligere fald i elevtallet til 6240. Altså et samlet fald i elevtallet på knap 600 elever fra 2014 til 2016/27.

Så hele din præmis om, at der ikke er et faldende elevtal er i det mindste en usandhed. Det er en løgn, hvis du har til hensigt at vildlede. Det tror og håber jeg bestemt ikke. Vi er nok nærmere inde i begrebet fake news, hvor du frembringer faktuelt forkerte oplysninger, som ligner nyheder, og som er frembragt bevidst for at fremme din argumentation for ikke at være med til beslutning om ny skolestruktur.

Og når vi i forvejen har et kapacitetsoverskud på skolerne, idet der er klasseværelser og borde til flere elever end vi faktisk har, så er vi i den situation, hvor mange skoler har en svag økonomi, der indebærer ringere vilkår for den gode skole. Derfor har Radikale Venstre arbejdet aktivt for at sikre skolernes gode økonomi i den aftale partierne har indgået samtidig med, at vi fortsat har skoler, der ligger tæt på borgernes lokalmiljø.

Den 1. juli 2019 træder jeg igen ind i Børne- og Skoleudvalget, og jeg ser frem til de gode debatter vi skal have med skolerne, forældrene og eleverne, så vi fortsat har gode skoler i kommunen.

Publiceret 27 June 2019 10:30