"Efter min mening er det meget kritisabelt, at borgerspørgsmål i spørgetiden kun besvares med Venstres udlægninger," skriver Lokallistens Mona Madsen i dette læserbrev. Arkivfoto

Debat: Et byråd, som taler med én stemme

Mona Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Lokallisten

Ovenstående vil måske være en drøm for nogle - men næppe for de vælgere, der har stemt 7 forskellige partier ind.

De har en klar og berettiget forventning om, at byrådet rummer forskellige idealer og holdninger til konkrete udfordringer. Men når borgerne møder op til et byrådsmøde for at benytte den indledende spørgetid, kan de godt pakke den forventning langt væk, for borgmesteren har besluttet, at det kun er hans svar, de får at høre.

I de vedtagne regler for byrådets spørgetid står der ganske vist en formulering, som giver mulighed for fortolkning:

“Det er borgmesteren, som afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.”

Altså vil der ikke være nogen hindring for, at han gav ordet til andre - men det har jeg nu aldrig oplevet i de 5 1/2 år, jeg har været valgt ind.

Jeg erkender, at en mere åben praksis kunne medføre, at alle partier vil tale langstrakt om ethvert spørgsmål, og at spørgetiden så måske skulle udvides. Men går alle partier ikke også ind for borgerinddragelse og kvalificeret dialog med borgerne?

Efter min mening er det meget kritisabelt, at borgerspørgsmål i spørgetiden kun besvares med Venstres udlægninger.

Publiceret 29 June 2019 09:00