Debat: Skolestruktur. Fake news?

Jacob Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Court Møller fortæller, at han har sat sig grundigt ind i baggrunden for hele beslutningen. Det er bare ærgerligt, at han glemte at læse kilden til mine tal, og at han så ikke gjorde det, før han begyndte at benytte grove ord. Læsere kan gå ind på kommunens hjemmeside og læse elevtallene i budgetterne, f.eks. budgettet for 2019 side 113. Antallet af elever i kommunens skoler er 6.651 i 2017/18. Courts tal 6.442. En forskel på 209 elever. Court forklarer, at hans tal er det faktiske og ikke kan diskuteres. Desværre startede hele processen om skolestrukturen i august 2018 med sådanne ”fakta”.

Courts tabel viser ganske rigtigt et fald i elevtallet på 376 over de foregående tre år. Lad mig så ”bevise” faldet i den efterfølgende treårsperiode ud fra den samme tabel: I 2015/16 var elevtallet 6670, i 2018/19 6504, et fald på 166 elever. Hverken de 400, 376 eller 166 beviser noget om størrelsen af den faldende tendens. Når de årlige elevtal svinger, beviser man ikke et fald ud fra et højdepunkt ét år til et lavpunkt et senere år. Man benytter et glidende gennemsnit.

Prognoser er en anden sag. Court, hvorfor benytter du prognosen i den samme tabel, når der nu findes en opdateret prognose baseret på en konstateret stor vækst i 0-5 alderen? Den findes I økonomiudvalgets dagsorden 20/2-2019 og stammer fra Danmarks statistik og en prognosemodel. Den viser ganske vist et mindre fald på 89 i alderen i 6-15. Samlet viser prognosen en vækst af børn 0-15 år på 266 minus 89 = 177 børn frem til 2031. Måske falder aldersgruppen 6-15 år nogle år, indtil de små kommer ind i skolerne. Men skoleplaner skal baseres på langsigtede prognoser, ikke midlertidige svingninger. Der er intet i denne prognose, som kan begrunde en større strukturændring.

Det er Venstre, som i årevis har gennemført nedskæringer på skolerne og anden velfærd. Jeg har aldrig rigtigt forstået, hvorfor Court og andre lokalpolitikere altid bakker op. Jeg håber, at regeringsskiftet også vil bringe mere velfærd til Rudersdal. Desværre ser det umiddelbart ikke lovende ud med det budgetforslag for 2020, der nu ligger på bordet, en nedskæring på børne- og skoleområdet på 23 mio.kr. i forhold til 2018-regnskabet.

Publiceret 29 June 2019 10:00