Debat: Stemmeforklaring

Sten Troelstrup, formand for Lokallisten i Rudersdal

Lokallisten er en del af den skoleaftale, der nu er indgået. Det er vi på grund af den tilbagerulning af de tidligere vedtagne besparelser og de ekstra penge, der i aftalen bliver tilført skolerne.

Kunne vi så ikke bare have stemt for de ekstra penge og imod de ufrivillige skolesammenlægninger, som vi har argumenteret indædt imod i skolestrukturudvalget?

Nej, det kunne vi ikke.

I politik fungerer det på den måde, at borgmesteren afvejer alle mulige forhold og strikker en samlet aftale sammen, som han så kalder partierne til møde om ét ad gangen.

Vores vurdering var og er, at de sløjfede besparelser og de ekstra penge til skolerne er langt mere end vi havde turdet håbe på, og vejer tungere end den modstand, vi har haft i skolestrukturudvalget mod ufrivillige skolesammenlægninger.

At vi samtidig fik at vide, at Socialdemokraterne og Radikale allerede havde tilsluttet sig aftalen, der således ville blive vedtaget uanset hvad vi måtte mene, og at vi enten kunne gå med eller blive smidt ud af både de kommende budgetforhandlinger, hvor skoleaftalen er en central del, og de efterfølgende forhandlinger om udskolingen, dvs. blive sat uden for enhver indflydelse på den igangværende ændring af skolestrukturen, var derfor uden betydning for vores stillingtagen.

Når det er sagt, er skolesammenlægninger p.t. den eneste lovlige måde at lave de fælles skoledistrikter på, som gør det muligt at undgå alt for mange klasser med kun 15-16-17 elever.

Sidste år havde Rudersdal fået lov til som forsøg at lave fælles skoledistrikter uden at sammenlægge skoler for at opnå dette mål, og forsøget var en stor succes.

At Undervisningsministeriet ikke ville tillade en fortsættelse ærgrer os voldsomt, men i den givne situation bliver skolesammenlægninger så en slags nødvendigt onde.

Lokallisten vil arbejde for, at høringen bliver taget alvorligt, og for at skolerne i videst muligt omfang bevarer deres egen ledelse, bestyrelse og kultur. Og så vil vi gå åbent, konstruktivt og helhjertet ind i arbejdet med at styrke udskolingen.

Publiceret 08 July 2019 09:11