Debat: Gang- og cykelsti er blevet til cykelsti

Peter Ring, Solgårdsvej 7, 2.tv., 2942 Skodsborg

Fotoene viser en nye vejbane-afmærkning på Rudersdal Kommune-delen af Jernbanestien Klampenborg – Vedbæk og på Skodsborgvej.

Jernbanestien har så længe jeg kan huske (dvs. siden 1940’erne) været ”Gang- og cykelsti. Cyklister skal vige for fodgængere”, men nu har kommunen lavet en ny vejbane-afmærkning, så den kun er cykelsti. Stien har erfaringsmæssigt nogenlunde lige mange cyklister og fodgængere inkl. hundeluftere, hvor snoren midlertidigt kan spærre stien helt.

På en cykelsti gælder færdselslovens § 10 stk. 3: ”... Gående, som benytter cykelsti, må ikke være til ulempe for kørende på cykelstien.”

Dvs. at vi, fodgængerne på Jernbanestien, fremover skal have radar-hat eller bakspejl på, så vi kan se cyklister, der ikke ringer (eller mangler klokke) og fx el-løbehjul, der nærmer sig næsten lydløst bagfra med stor fart, så vi kan springe til side. Husk på at stien har mange sving, og at der er mange uoverskuelige og farlige strækninger, fx lige nord for Vedbæk Kirkegård, hvor der er en smal uoverskuelig strækning med 16 % fald.

Husk også, at cyklister i almindelighed jo ikke er ligefrem berygtede for deres overholdelse af færdselsloven (og derfor ofte ikke ringer), og at der er mange uerfarne udenlandske cyklister på Jernbanestien på lejede cykler.

Forslag: Lav en konsistent vejmærkning ved alle vejtilkørsler, hvor der ovenover cykelsti-symbolet (cyklen) er et gangsti-symbol (fodgænger), og suppler gerne med det blå gang- og cykelsti skilt. Så ved cyklisterne, at de skal passe på fodgængere på stien.

Lav samtidig samme opmærkning i stedet for kun cyklen på cykelstierne på Skodsborgvej mellem Skodsborg og Hegnsvej, hvor der ikke er noget fortov, men som er mærket med små blå skilte som gang- og cykelsti. Den nuværende mærkning er her modstridende!

Publiceret 25 July 2019 09:00