Baptiste Roumanie - stock.adobe.com

Debat: Rudersdal Kommune forklarer græsslåning

Karsten Kristensen, projektleder og landskabsarkitekt, Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø - Vej

I sidste uge skrev Jens K. Jensen et læserbrev vedrørende græsslåning i Rudersdal Kommune. Her følger kommunens svar og forklaring:

Vi arbejder pt. på en strategi og en 5-års handlingsplan for kommunens vejkanter, som en del af projektet "Smukke grønne veje".

Vi har kørt forsøg med pleje og etablering af vejkanter på Attermosevej, Rundforbivej og Vangebovej, som har givet os nogle erfaringer vi kan trække på fremover.

Det er vores klare målsætning, at kommunens vejkanter og rabatter skal blomstre mere, både til glæde for insekter som sommerfugle og bier, men også for os, der færdes langs kommunens veje.

Publiceret 30 July 2019 11:00