Debat: Konservative og Lokallisten beder om ordet

Lars Engelberth (K) og Mona Madsen (L), kommunalbestyrelsesmedlemmer

Det sker ikke så ofte, men til flere af forårets møder i kommunalbestyrelsen har tilhørerækkerne været fyldte. Det er særligt debatten om en ny skolestruktur, som har lokket forældre og elever en tur til rådhuset i Holte, for at stille spørgsmål til politikerne.

Men den eneste politiker de har fået direkte svar fra har været borgmesteren. De andre medlemmer af kommunalbestyrelsen er nemlig afskåret fra at tage ordet, og det ærgrer Lars Engelberth (K) og Mona Madsen (L), som nu i bogstaveligste forstand vil give sig selv ordet.

“Det er jo ikke fordi vi andre politikere er blevet mundlamme og ikke har noget på hjertet, at vi ikke siger noget. Jeg tror reglerne stammer fra en tid hvor borgerdialog ikke var noget man gik så højt op i som vi gør i dag. Hvis man virkelig vil borgerdialogen, så er det en ualmindelig dårlig start at afskære sig selv fra at svare engagerede borgere, som møder op med et spørgsmål” siger Lars Engelberth (K).

Sammen med Mona Madsen fra Lokallisten vil han nu fremsætte et forslag om ændring af Spørgetidsreglementet, således at alle partier får mulighed for at svare på spørgsmål fra borgerne:

“Det er jo lidt underligt og falskt, at vi skal fremstå som en enighed overfor borgerne. Vi er jo netop valgt, fordi vi har forskellige holdninger, og derfor repræsenterer vi også forskellige partier. Hvis alle partier får mulighed for at svare, får man da også langt mere ud af at komme og stille spørgsmål. Jeg tror godt at folk kan rumme, at der findes mere end en holdning” udtaler Mona Madsen.

Både Lars Engelberth og Mona Madsen håber på, at en ændring af spørgetidsreglementet vil medvirke til at skabe mere debat i kommunalbestyrelsen:

“Det er ikke et mål i sig selv at kommunalbestyrelsesmøderne skal blive lange. Men det må heller aldrig blive et mål i sig selv at undgå debat. Vi mener godt, at Rudersdals politiske liv kan tåle lidt mere diskussion. En god debat med stærke argumenter vil kun være med til at kvalificere beslutningerne endnu mere” slutter Engelberth og Madsen.

Forslaget om ændring af spørgetidsreglementet skal behandles på kommunalbestyrelsens møde i august.

Publiceret 31 July 2019 08:30