DEBAT: Er rige S-kommuner skyld i Rudersdals fattigdom?

Jacob Jensen, Banevænget 3, 1.tv. 3460 Birkerød

I Frederiksborg Amtsavis 15/7 forklarer borgmester Jens Ive: ”Vi kan i dag ikke yde vores borgere den samme velfærdsservice, som andre kommuner i landet kan.”

Det skyldes ifølge Ive ikke, at Rudersdals skatteprocent er landets laveste. Det skyldes, at Rudersdal skal betale udligning til rige S-kommuner. Udligningssystemet er kompliceret og uoverskueligt og derfor en bekvem syndebuk. Men princippet er simpelt: Rudersdals beregnede skatteindtægter er 24,9% af udskrivningsgrundlaget (landets gennemsnitsskatteprocent og ikke Rudersdals aktuelle skat på 22,5% benyttes). Overstiger indtægterne kommunens beregnede udgiftsbehov, betales 88% af overskuddet til udligning. I modsat fald modtager kommunen 88% af underskuddet. Udligningen betyder, at rige kommuner betaler til fattigere kommuner. Men Ive mener, at hele udligningssystemet er ”grotesk” og ”uden skelen til ret og rimelighed”.

Sådanne anklager burde ledsages et alternativt forslag. Hidtil har han nævnt et lille eksempel i beregningen af udgiftsbehovet, nogle flygtninges uddannelsesniveau.Umiddelbart er jeg også enig i Ives nye indvending, at selskabsskatten ikke indgår i udligningen i samme omfang som indkomstskatten. Det favoriserer ganske rigtigt Gladsakse kommune. Men det favoriserer også de andre 18 kommuner, der betaler til selskabsskatudligningen, heriblandt den fattige V-kommune Rudersdal. Det betyder, at hvis Ive vinder gehør i folketinget for sit nye argument, så skal ikke bare Gladsakse, men også Rudersdal betale mere udligning.

Gladsakse kan yde en anstændig velfærd og har samtidig opbygget en stor kassebeholdning, fordi deres kommuneskat er 1,2% højere end Rudersdals. Hæver Rudersdal skatten tilsvarende, øges skattebetalingen med 204 mio.kr. (1,2% af 17.026). Af det skal 42% betales i overudligning, så kommunekassen ville modtage 118 mio.kr. årligt. Over 5 år ville det blive 590 mio.kr. (dog minus noget de første år på grund af budgetloven). I samme periode er Rudersdals kassebeholdning reduceret fra plus 98 mio.kr. til minus 190 mio.kr., Danmarks laveste.

Havde Rudersdal opkrævet samme skat som Gladsakse, ville kommunen have haft råd til en anstændig velfærd - og samtidig undgået den nuværende likviditetskrise. Så ville det ikke have været nødvendigt at søge besparelser igennem de foreslåede skolesammenlægninger.På grund af likviditetskrisen sælger Venstre ud af kommunens ejendomme. Det mener vi i Enhedslisten er en kortsigtet løsning. Men naturligvis hjælper det på likviditeten. Således forbedredes kommunens likviditet i januar i år, da pengene fra salget af Kajerødskolens grund kom i kommunekassen. Men er det en ansvarlig måde at løse kommunens problemer på?

Jacob JensenKommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Publiceret 02 August 2019 10:51