DEBAT Skolestruktur: Is i maven - lidt endnu

Keld StattauBiskop Svanes Vej 66,st3460 Birkerød

På borgermøde i april slog alle indbudte politikere, med borgmesteren i spidsen, endelig fast, at der ikke ville blive lukket skoler - forstået på den måde, at ingen af de nuværende skolematrikler hverken skulle eller kunne lukkes. Dette var en rigtig god, om end lidt sen, politisk erkendelse, og de politiske kræfter, der hele vejen i processen - bl.a. Lokallisten - talte imod egentlige skolelukninger, kan være glade og stolte af dette resultat.

Den politiske aftale om skolestrukturen, som nu er sendt i høring, peger så på sammenlægninger mellem flere af kommunens skoler. Hovedargumentet er, at dette vil sikre de berørte skoler bedre mulighed for styre klassedannelse og dermed en bedre mulighed for at udnytte den økonomi, de får tildelt. Det politiske oplæg er sådan set fornuftigt nok for problemet med for få elever i for mange klasser er reelt nok. De røster, der på det seneste har talt for, at lade tingene forblive, som de er - skylder en forklaring på, hvordan man ellers vil sikre skolerne bedre økonomiske vilkår.

Skal det alene klares ved at sætte den økonomiske ramme til skolerne op, har skoleforvaltningen beregnet, at det vil koste op til 40 mio kr. at sikre skolerne økonomisk ligevægt, hvis der slet ikke skal røres ved strukturen. Jeg tænker, at de penge bedre kunne - og burde - bruges til at forhøje normeringer i vores børneinstitutioner og/eller til øgede klima- og miljøtiltag.

Jeg vil så alligevel opfordre politikerne bag "skolestrukturaftalen" om at have "is i maven" lidt endnu, for problemet med klassekvotienterne gør sig især gældende fra 6. klasse og opefter på de berørte skoler.

Overvej derfor om ikke Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen lige så godt kan forblive som to selvstændige enheder. Det fungerer jo udmærket nu - også økonomisk set. "If it ain't broken - don't fix it", som man siger - og muligheden, for i fremtiden at optimere klassedannelsen ved at sammenlægge skolerne, er minimale.

Overvej så også, at spørge bestyrelserne på matrikler - som med strukturoplægget vil ende uden overbygningsklasser - om de kan se sig selv køre videre som selvstændige skoler fra 0. - 5. klasse (lige som Høsterkøb) - vel og mærke på de økonomiske vilkår, som den nye politiske aftale på skoleområdet udstikker.

Er der ønske om at bevare disse matrikler som lokale, selvstændige skoler - er der måske bedre mulighed for at fastholde og skabe øget engagement, nærhed, forældreinvolvering og tryghed i lokalmiljøet. Alt tyder på, at dette både er ønsket og efterspurgt af forældrene. Man mindsker så også antallet af skoler, der kastes ud i sammenlægningsprocesser, som uundgåelig vil trække fokus og kræfter væk fra skolens kerneopgaver.

Publiceret 06 August 2019 10:45