De fleste ved at hvidløg er sundt, men måske er der særligt godt for hjertepatienter.

De fleste ved at hvidløg er sundt, men måske er der særligt godt for hjertepatienter. photocrew - stock.adobe.com

DEBAT: Grund til at tage alternativ behandling alvorligt

Af
Steen V. Skånstrøm - hjertepatient/forfatter

Lendemosevej 6

2850 Nærum

Som det fremgår af udtalelser fra både den tidligere og nuværende regering, er kommunernes større overtagelse af både forebyggelse og efterbehandling nødvendig for både folkesundheden og for at lette vores hårdt trængte hospitalsvæsen.

Med hjertesygdomme som vores anden største dødsårsag, efterfulgt af fejlmedicinering, burde det være oplagt, at tage følgende, helt nye forskningsresultater af et naturprodukt alvorligt.

Enhver der har været i berøring med alternativ behandling eller har taget alternativ medicin, når andet ikke har hjulpet, altså omkring to tredjedel af den danske befolkning, har, når de talte med deres læge om det, næsten allesammen fået spørgsmålet: “Er virkningen dokumenteret?”

I masser af tilfælde ER virkningen dokumenteret blot ikke med de tusinder af patienter og de mange millioner som medicinalindustrien har til rådighed, men som kun bliver brugt hvor der tale om at udvikle et produkt som kan patenteres og bringe en høj fortjeneste.

På denne baggrund, er der adskillige, meget virkningsfulde naturprodukter som i hundredevis af mindre dobbeltblindforsøg på førende, anerkendte universiteter over hele verden, har bevist en virkning der langt overgår det der i lægeverden betegnes som signifikant, men som lægerne alligevel ikke vil anbefale.

Er det fair at lægeverden ignorerer disse resultater og forlanger større videnskabelige forsøg, når enhver, med blot lidt sund fornuft ved, at ingen vil bekoste forsøgene fordi bevisføringen ikke kan føre til et patent der kan tjenes mange penge på?

Som eksempel kan her nævnes et netop offentliggjort forskningsresultat på et toårigt dobbeltblindforsøg med hjertepatienter foretaget af Universitetet i Lund, som betegnes som et af det mest anerkendte, ikke blot i Skandinavien, men i hele verden.

Resultatet blev offentliggjort på et internationalt symposium den 28-30 maj, i år, i Hiroshima, Japan, sammen med lignende, overbevisende resultater fra Hebrew University-Hadassah, Jerusalem, Charite’Hospial, Berlin, National Institute of Integrative Medicin, Melbourne, Australia, Los Angeles Biomedical Institute at Harbor at UCLA, CA, USA, American Botanical Council, Austin, Texas, USA og Kagoshima University, Kagoshima, Japan.

Som baggrund for forskningen på Lunds Universitet oplyser forskningsleder, professor Sandra Lindstedt, at man i første række ville bevise at man i lighed med hundredevis af signifikante forskningsresultater i andre verdensdele, ved et dobbeltblind forsøg over to år, kunne opnå samme resultater med europæiske hjertepatienter, med et bestemt hvidløgskoncentrat som er i stand til at bremse forkalkning med omkring 80% og endog, i visse tilfælde, er i stand til formindske eksisterende forkalkning.

Disse seneste resultater, og mange ældre, har jeg naturligvis forelagt Hjerteforeningen, men som - desværre - på tusindvis af danske hjertepatienters bekostning, har svaret, at man holder fast på at vente på resultater fra langt større undersøgelser over en årrække før man anbefaler det pågældende hvidløgspræparat, selvom jeg gentagne gange har påpeget at ingen vil bekoste undersøgelserne.

Publiceret 09 August 2019 09:00