Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Velkommen i skole

Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget

I disse dage byder kommunens skoler velkommen til 545 nye elever, der starter i 0. klasse. De møder op med store forventninger til deres skolegang samt med mod og vilje til at lære nyt. Vi har derfor en forpligtigelse til at sørge for de bedst mulige rammer for gode og velfungerende skoler med høj kvalitet i undervisningen og en tryg hverdag, hvor læring og trivsel er centralt.

Vi har grund til at være stolte at vores skoler i Rudersdal - på grund af medarbejdere, skoleledelse og skolebestyrelser, der yder en stor indsats for, at hver enkelt elev har en god skolegang.

Rudersdal ligger nemlig i top, når der måles på karakterer, trivsel og elever, der kommer videre til en ungdomsuddannelse. Derfor er der god grund til at starte på en af kommunens skoler. Grundlaget for en god skolegang er solidt.

Skolerne er på mange måder ens, men også meget forskellige. De gør hver især en stor indsats for at udmærke sig, og indenfor det sidste år er der flere gode eksempler på, at dygtige elever har formået at sætte Rudersdal på Danmarkskortet: Elever fra Sjælsøskolen vandt Skills-stafetten for elever på 8. klassetrin, elever fra Birkerød Skole vandt innovationsprisen i den nationale konkurrence CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers), og elever fra Trørødskolen opnåede en flot anden plads i den nationale skolefodboldsturnering.

Også på det digitale område er ambitionerne høje. Det understøttes ved en betydelig investering i iPads til alle elever fra 3.-8. klasse og iPads i forholdet 1:3 til eleverne i 0. - 2. klasse. Birkerød Skole er i øvrigt udvalgt til særlig skole i forhold til digital anvendelse og samarbejder med Apple om udvikling af digital undervisning - et samarbejde der på sigt skal komme alle skoler i kommunen til gode.

I Rudersdal er der en klar politisk vilje til at prioritere skoleområdet. Før sommerferien indgik vi en politisk aftale om at annullere tidlige vedtagne besparelser. Og om kort tid bliver der taget en politisk beslutning om en ny skolestruktur, der vil styrke skolernes økonomiske og faglige rammevilkår. Vi vil fastholde de ambitiøse mål om høj kvalitet, selvom vi er økonomisk udfordret af faldende elevtal.

På den baggrund vil jeg byde både nye elever og deres forældre “Velkommen i skole”.

Publiceret 11 August 2019 10:00