DEBAT: Så ringer klokkerne ind til et nyt og spændende skoleår!

Trine Dybkjær, Børne og skoleudvalget, Lokallisten

Også et forsinket velkommen tilbage til skolerne fra mig! Vi har gode mangfoldige skoler i Rudersdal med dygtige og engagerede lærere og børn, der gerne vil lære. Det skal vi fortsætte med at have, også i en evt. ny skolestruktur.

Det er lykkedes os at afværge skolelukninger, så børnene fortsat vil have skoler tæt på. For nogle skolers vedkommende er der nu lagt op til et større samarbejde i form af en strukturel sammenlægning for at få bedre klassedannelse og dermed bedre økonomi på skolerne. Sker dette er det afgørende for os, at der er plads til den lokale kultur og ledelse, og at der ikke undervejs i grundskoleforløbet bliver rykket unødigt rundt på børnene. Vi finder det vigtigt at tilgodese forældrenes og elevernes ønsker om at gå i skole så tæt på hjemmet som muligt, især i indskolingen, og nye klasser bør kun dannes ved skolestart og ved overgangen til udskoling, som på de fleste skoler i dag.

Det nye skolestruktur-forslag er stadig i høring og vi vil gerne høre jeres mening som svar hertil eller på vores borgermøder for de berørte skoler: mandag d. 26. august i Nærum, og 27. august i Birkerød. Se mere på kommunens hjemmeside: https://skole.rudersdal.dk/skole/temaer/borgermoeder

Publiceret 22 August 2019 15:00