"Det handler om vores børns fremtid – så er det for meget at forlange en troværdig dialog?"

Hvor blev troværdigheden af ?

Af Asbjørn Riise, forælder på Skovlyskolen & Karen Søgaard Christiansen, forælder på Sjælsøskolen

Op til skolestart har der været to læserbreve i Rudersdal Avis fra kommunalbestyrelsesmedlemmer – Jakob Kjærsgård og Daniel E. Hansen – begge er medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Læserbrevene har handlet om skolen. Om den gode skole og om, hvordan vi i kommunen skal sikre, at de børn, som starter i skole får en god skolestart og et godt forløb – og at vi alle sammen har et ansvar for at sikre, at Rudersdals gode skoler fortsætter til gavn for både børn, forældre og ansatte på skolerne.

Det er dejligt, at I som kommunalpolitikere har gode intentioner. Det er også dejligt, at I stiller op og yder en indsats for vores kommune. Det skal der ikke herske tvivl om.

Alligevel så undrer det os som forældre, at I ikke nævner den nye skolestruktur, som pt. er ude i høring. Daniel er formand for Børne- og Skoleudvalget og skriver blot, at der om kort tid bliver truffet en beslutning om en styrket skole.

8 skoler skal blive til 4 – og det bliver ikke nævnt med et ord af nogen af jer:

”Velkommen i skole….”

Igennem det sidste år er der fra kommunens side blevet gjort meget for at inddrage elever, ansatte og forældre i processen. Først blev der nedsat et strukturudvalg, siden afholdt to borgermøder på Nærum Gymnasium, lyttet til spørgsmål på kommunalbestyrelsesmøder, og politikerne stillede op til forældreinitieret debat på Birkerød gymnasium. Derudover har der løbende været orienteret via skoleintra og rudersdal.dk.

Ved de mange møder har der været en livlig debat i god tone. Udmeldingerne fra politikerne har været mange og har også ændret sig igennem forløbet. På det sidste debatmøde var jeres udmelding, at kun få skoler var i spil. Så kom forslaget i høring, og pludselig er hovedparten af kommunens skoler i spil og står overfor ændringer, der vil få stor indflydelse på børnenes og de ansattes hverdag.

Som borgere og forældre sidder vi tilbage med en oplevelse af, at der er stor forskel på de udmeldinger, I som politikere kommer med på diverse møder og så på de vedtagelser, som efterfølgende gennemføres. Er det den måde vi ønsker ”den gode dialog med borgerne på”?

Det handler om vores børns fremtid – så er det for meget at forlange en troværdig dialog? Og er det overhovedet en dialog ?

Vi kan i hvert fald godt blive i tvivl, når Daniel E. Hansen skriver i oplæg til høringen, at han er glad for, at et enigt Børne- og Skoleudvalg har tiltrådt oplægget omkring den nye skolestruktur. For hvad betyder det? – at høringen og de borgermøder som kommer nu i praksis er uden betydning for den endelige beslutning?

Matrikelskoler var ikke en af anbefalingerne fra strukturudvalget og ifølge KORA, som er kommunernes egen analyseenhed, skal man lede længe efter besparelser i en sammenlagt skoles ledelse. Børne og Skoleudvalget forventer, at en sammenlægning af 8 skoler til 4 kan frigøre 4 mio. kr. årligt i kommunens budget. Er det virkelig det værd? Alt det arbejde, turbulens, bekymring som sådanne ændringer medfører.

Hertil kommer, at vi forældre ender med at blive trætte af alle de besparelser/ændringer folkeskolen og vores børn har været udsat for de sidste mange år og en dag tager konsekvensen og flytter vores børn til private skoler. Har regnearket taget højde for det?

Måske burde vores politikere lytte til anbefalingerne fra Skole og Forældres Landsformand (Mette With Hagensen) der siger: ” Kommunerne skal anstrenge sig for at bevare en tæt kontakt mellem skole og forældre, og der skal fastholdes så meget indflydelse ude på den enkelte skole som muligt. Sammenlægninger skal kun ske, hvis der er lokal opbakning til det.”

Til slut kan vi kun sige, at vi er helt enige med Jakob Kjærsgaard, når han siger: ”Kun med alles opbakning skaber vi den bedste skole i Rudersdal”. Tag det budskab med jer, når I træffer jeres beslutning i oktober.

Publiceret 03 September 2019 15:00