Der blev også stillet spørgsmål til kommunens beregninger til borgermødet på Birkerød Gymnasium.

Der blev også stillet spørgsmål til kommunens beregninger til borgermødet på Birkerød Gymnasium.

Læserbrev: Elevtallene er faktuelt forkerte

Af Serap Erkan, adressen er redaktionen bekendt og Liv Askaa, Lærkebakken 23, Birkerød- forældre på Bistrupskolen

449 elever går i skrivende stund på Bistrupskolen. Det viser en elevtalsoversigt fra Bistrupskolen, hvor samtlige klasser fremgår.

Skolen har i dag 19 klasser med mellem 19 og 28 elever i klasserne. I gennemsnit er det 23,6 elever per klasse. Ikke just et udgangspunkt der råber på tiltag for at skabe mere bæredygtige klasser (flere elever i hver klasse), som en skolesammenlægning vil give kommunen mulighed for.

I høringsmaterialet om skolesammenlægninger (s. 32) står angivet, at der på Bistrupskolen er 427 elever i 2019/20. Med andre ord er der en forskel på 22 elever (én hel klasse!) mellem det faktuelle elevtal og tallet i høringsmaterialet. Desuden er samtlige tal på de enkelte klassetrin også faktuelt forkerte. Det korrekte elevtalsfald i prognosen ville være 11 og ikke 33 elever (i høringsmaterialets prognose er elevtalsfaldet 33 elever over prognoseperioden på 12 år). Dette har store konsekvenser for de besparelser, som kommunen er stillet i udsigt at opnå ved den foreslåede skolesammenlægning.

Vi borgere og forældre til børn, hvis hverdag vil blive ramt af uro i en i forvejen turbulent tid i folkeskolen er dybt bekymrede over, at kommunen og politikerne træffer beslutninger på baggrund af en faktuel forkert prognose for Bistrupskolens elevtal. Vi vil gerne opfordre de resterende 8 skoler til at få kigget de enkelte skolers talgrundlag i høringsmaterialet igennem og sammenligne med skolernes faktuelle oversigter.

Publiceret 04 September 2019 16:00