Politikerne tager en beslutning på et utilstrækkeligt grundlag, mener debattøren.

Politikerne tager en beslutning på et utilstrækkeligt grundlag, mener debattøren.

Læserbrev: Da Trump kom til Rudersdal

Jacob Sten Petersen, Skodsborg Strandvej 102c, 2942 Skodsborg

Donald Trump var der ikke personligt, men hans særlige signatur fakta-resistens kunne opleves i fuldt flor tirsdag aften på Birkerød Gymnasium, da Børne- og Skoleudvalget formåede at undlade at svare og forholde sig til virkeligheden i tre stive timer på borgermødet om sammenlægning af Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen.

Fakta-resistente politikere var nemlig indtrykket, jeg som forælder og som borger gik hjem med.

Hvor var de saglige argumenter for og imod? Hvor var refleksionerne omkring konsekvenserne? Hvor var analyserne af gode og dårlige erfaringer? Hvor var åbenheden og nysgerrigheden omkring input fra de berørte professionelle, forældre og børn? Hvor var ydmygheden i forhold til usikkerheder og mulige risici?

Jeg har gennem mange år været leder i det private erhvervsliv, og er der én ting, jeg har erfaret, altid er nøglen til succes, er det ejerskab. Det er uden undtagelse den vigtigste kilde til vellykkede forandringer. Høsterkøb Skole er et fantastisk eksempel på, hvordan ejerskab har skabt en gedigen succes. På trods af års kommunale besparelser. På trods af skolereformer. På trods af stigende inklusionsforventninger. På trods af skiftende politiske vinde. Skoleledere, lærere, forældre, elever, lokalsamfund har taget ejerskab og har gjort den til en succes. Hvem har ejerskabet i forslaget om at sammenlægge Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen? Helt afgjort ikke de relevante parter på de to skoler, og uden ejerskab fra dem er BSUs forslag dømt til at slå fejl.

En anden erfaring er, at magten til at træffe store beslutninger kommer med et udvidet ansvar. At forestille sig en præstation som BSUs i en privat virksomhed er utænkelig. Hvis en bestyrelse foreslog fundamentale strukturændringer uden at fremlægge tilbundsgående analyser af konsekvenser, økonomi, erfaringer osv. ville den blive til grin. Hvis den så tilmed foreslog fire samtidige fusioner af otte vidt forskellige enheder, ville den blive afsat. Manglende viden og manglende differentiering i BSUs forslag gør det ikke alene useriøst og uigennemsigtigt, det gør det også umuligt for beslutningstagere at påtage sig det nødvendige ansvar og for borgerne at stille selvsamme beslutningstagere til ansvar. Kommunalpolitik er ikke det private erhvervsliv, men så meget desto større er vigtigheden af grundighed og ordentlighed, for det er de livsnære områder, det handler om. At udvise politisk lederskab i forhold til skoleområdet indebærer som minimum at have tilstrækkelig viden til at træffe gode beslutninger, men det indebærer også mod til at træffe de rigtige beslutninger. I det her tilfælde mod til at bevare en succes som Høsterkøb Skole.

Publiceret 05 September 2019 11:00