Mona Madsen - Lokallisten

Mona Madsen - Lokallisten

Har vi de plejehjem, vores ældre fortjener?

Af
Af Mona Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for LokalListen

og Poul Bach, kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokraterne

Debat I pressen er der med jævne mellemrum artikler om kritisable forhold på plejehjem. Som medlemmer af Rudersdal Kommunes Social- og Sundhedsudvalg kan vi i de allerfleste tilfælde glæde os over, at det ikke er her i kommunen, der er problemer. Vi er overbevist om, at vores kommunale plejehjem er rare steder, hvor vi trygt kan se frem til at tilbringe vores sidste år. Men holder det nu også?

Mona Madsen fortæller: Tidligere i år var jeg på ferierejse med en flok friske seniorer fra Rudersdal. Det geografiske fællesskab gav anledning til mange gode snakke om lokale forhold, og blandt andet kom erfaringerne med de kommunale plejehjem op en dag. Det var faktisk rystende!

Mine rejsefæller kunne berette om hvordan folk, de kender, har været udsat for varierende omsorgssvigt - manglende pleje eller fysisk vedligeholdelse, forkert medicin, ingen tandpleje, hård omgangstone over for de ældre ... Jeg fik også at vide, at når en beboer dør, skal man som pårørende være hurtig til at sikre sig de værdifulde ting, der har stået i deres plejebolig, for ellers forsvinder de... “Men har I da ikke klaget?” spurgte jeg naturligvis, og det nedslående svar var, at: “Det kommer man ingen vegne med, hvis man ikke har klar dokumentation.” Og at man som pårørende i øvrigt heller ikke har lyst til at lægge sig ud med personalet, fordi det kan gå ud over beboeren bagefter!

Poul Bach: Som lokal advokat kommer jeg i kontakt med mange borgere, blandt andet fik jeg for nylig en snak med en ansat på et plejehjem i kommunen, der kunne oplyse, at Utilsigtede Hændelser (i faglig terminologi UTH) ikke blev noteret på det pågældende plejecenter efter ordre fra lederen, og det på trods af, at det er et lovkrav, at alle UTH’ere skal registreres.

I Social- og Sundhedsudvalget hører vi generelt ikke om de mørke pletter, bortset fra når det er helt ekstraordinært, som for nylig, da fem kommunalt ansatte plejehjemsmedarbejdere blev bortvist - eller en løbende sag, hvor en ihærdig pårørende samler dokumentation fra sin mors hverdag på et plejehjem. Så selv om vi er det fagudvalg, der har ansvar for hvordan plejehjemmene med mere fungerer i dagligdagen, har vi muligvis ikke et dækkende billede.

Som politikere skal vi normalt ikke gå ind i enkeltsager, men hvis vi hørte om tilstrækkeligt mange kritisable tilfælde, kunne der måske tegne sig nogle konturer af, hvor i systemet der eventuelt måtte være hyppige svigt eller uacceptable virksomhedskulturer.

Vi vil derfor opfordre alle borgerne til at skrive til os, hvis der er aktuelle eksempler på forhold, der bør rettes op på. Vores mailadresser er monmadsen@gmail.com og poba@rudersdal.dk.

Publiceret 11 September 2019 09:04