Husk at skrive navn og adresse på debatindlæg.

Husk at skrive navn og adresse på debatindlæg.

Bevar Høsterkøb Skole som en styrket folkeskole

Jennifer Nyhus Brethvad

Politikerne i Rudersdal arbejder med ’en styrket folkeskole’. I dette arbejde tages der udgangspunkt i ’en ambitiøs Børne- og Ungepolitik, hvor læring, sundhed og trivsel er de retningsgivende værdier’.Jeg ved ikke, hvorvidt det - generelt for skolerne i Rudersdal - er nødvendigt at implementere en ny skolestruktur for, at ovenstående mål kan indfries. Men jeg ved, at disse mål allerede er indfriet til fulde på Høsterkøb Skole, der fremstår som en særdeles styrket folkeskole. Eleverne opnår allerede høj læring takket være de dygtige, engagerede, ambitiøse lærere og det trygge og hjemlige læringsmiljø. Eleverne er allerede sunde, da indeklimaet i de godt 100 år gamle bygninger er ganske udmærket, da udeklimaet sikrer masser af frisk luft og motion, og da mange børn selv kan cykle til skole takket være den korte afstand. Eleverne har allerede høj trivsel, da Høsterkøb Skoles ledelse, medarbejderstab og overskuelige miljø yder nærhed og tryghed for eleverne - også for de udfordrede elever, der fra skolestart eller i løbet af deres første skoleår har tilvalgt Høsterkøb Skole, netop på grund af dette.Politikerne mener, at den nye skolestruktur er nødvendig for at sikre økonomien bag de politiske visioner for folkeskolen. Igen er jeg ikke bekendt med, hvordan kommunens øvrige skoler klarer sig økonomisk. Men jeg ved, at det er lykkes Høsterkøb Skole at generere økonomisk overskud trods små årgange igennem de sidste år. Og jeg ved, at Høsterkøb Skole står overfor stigende elevtal indenfor ganske få år, hvorved de politisk ønskede klassekvotienter opnås. Det er indlysende, at forudsætningerne for at nedlægge Høsterkøb Skole som selvstændig skole ikke er til stede – i hvert fald ikke, hvis disse skal være i overensstemmelse med de politiske udmeldinger. Jeg vil derfor indtrængende bede jer, kære politikere, om IKKE at nedlægge Høsterkøb Skole som en selvstændig skole.

Publiceret 22 September 2019 08:00