Der findes faktisk et alternativ til skolesammenlægninger, mener debattøren. Arkivfoto

Der findes faktisk et alternativ til skolesammenlægninger, mener debattøren. Arkivfoto

DEBAT: Der findes et alternativ til skolesammenlægninger

Af
Louise Ege Heller

Femsølyngvej 5

2970 Hørsholm

DEBAT Den 9. oktober mødes Børne- og Skoleudvalget for at indstille til en godkendelse af den nye skolestruktur i Rudersdal, hvor 8 skoler sammenlægges til 4 såkaldte matrikelskoler.

I Rudersdal Avis 1. oktober 2019 blev formanden for Børne- og Skoleudvalget spurgt om, hvad der skal til at rykke ved forslaget om at sammenlægge skolerne. Til det svarede han: ” …der skal ret meget til for at skubbe til det. Jeg kan kun svare for mig selv, men hvis jeg skal være villig til at ændre på det, skal der et andet forslag på banen, som løser den uoverensstemmelse, der er mellem overkapacitet på skoleområdet og manglen på elever.”

Man kan undre sig over, at formanden ikke se andre muligheder for at løse udfordringen med overkapaciteten på skolerne, og den dertilhørende dannelse af små klasser. Da kommunen i 2016, med Jens Ive som afsender, ansøger undervisningsministeriet om lov til forsøget med et stort fælles skoledistrikt i kommunen, fremgår det tydeligt at der er to alternativer til dette: 1) sammenlægning af skoler og 2) justering af skoledistrikter. Begge alternativer vurderer kommunen som uhensigtsmæssige.

Argumentet for at skolesammenlægningerne er uhensigtsmæssige er: ”…det vil svække den lokale og direkte ledelse på den enkelte skole, som Rudersdal Kommune vurderer afgørende i den fortsatte kvalitative udvikling af skolerne. Endvidere ønsker Rudersdal Kommune at fastholde den lokale skolebestyrelse, der kan styrke det lokale samarbejde mellem skoleledelse og forældre om den enkelte skoles udvikling.”

Argumentet for at justering af skoledistrikter er uhensigtsmæssigt er: ”…idet elevtallet i de enkelte skoledistrikter varierer fra år til år. Det vil betyde, at der formodentlig skulle laves årlige distriktsændringer forud for den årlige skoleindskrivning, og at der kunne opstå behov for at regulere efterfølgende afhængig af distriktets søgning til privatskole, andre skoler m.v. Det vil give mindre forudsigelighed for borgeren og øge den administrative belastning i forbindelse med skoleindskrivning.

”Man kan argumentere for, at de planlagte skolesammenlægninger giver samme uforudsigelighed for borgeren som justering af distrikter. I begge tilfælde, vil man som forældre ikke vide, hvilken skole ens barn vil blive optaget på. Så spørgsmålet er, om det administrative arbejde, der ligger i at justere skoledistrikterne årligt overstiger ulemperne ved svækket lokal ledelse, svækket forældreindflydelse grundet delt skolebestyrelse, samt risikoen for lærerflugt og tab af kultur på den enkelte skole? For ikke at tale om de administrative udgifter forbundet med selve sammenlægningerne til konsulenter m.v.

Svaret må være klart, ulemperne ved skolesammenlægningerne overstiger markant ulemperne ved årligt at justere skoledistrikterne.

Der er altså et oplagt alternativ til skolesammenlægningerne, og det er en løbende justering af skoledistrikterne! Med den løsning, kan kommunen få den optimerede klassedannelse, der er så eftertragtet, uden alle de negative konsekvenser, som borgerne i måneder har råbt højt om.

Så kære Børne- og Skoleudvalg, vil I ikke nok kigge på alle muligheder, i stedet for stædigt at holde fast på skolesammenlægninger som eneste mulighed. Vil I ikke nok respektere de borgere, der har stemt jer ind i kommunalbestyrelsen, og som i måneder har prøvet at råbe jer op? Der er et alternativ til skolesammenlægninger!

Reference til ansøgning fra 2016 fra Rudersdal Kommune til undervisningsministeriet.

Publiceret 09 October 2019 08:03