Hvad med det kommunale demokrati?

Af
Preben Etwil

Birkevej 32B

Birkerød

DEBAT Kan man holde til vedvarende at gå op i mod folkestemningen? Er det klogt at afvise gode og velmenende råd? Skal man som politiker, altid have den holdning, at “ingen ved bedre end jeg”?

Det mener flertallet i kommunalbestyrelsen åbenbart, når man ser på forløbet bag vedtagelsen af kommunens nye skolestrukturplan.

Jeg skal ikke gøre mig klog på selve indholdet af de nye ændringer af kommunens kommende skolestruktur. Jeg har ikke mere børn i skolen, og har kun fulgt den demokratiske proces fra sidelinjen uden at blande mig i debatten.

For det der virkelig bekymrer mig, er selve den demokratiske proces, og hvordan partier tilsidesætter al anstændighed for at fastholde partidisciplinen. Det bidrager kun til eet - politikerlede.

Ikke så mærkeligt, at de politiske partier skrumper til det rene ingenting, og til sidst kun repræsenterer sig selv. Til stor skade for demokratiet, og den gode samtale.

Hvordan kan det være, at utallige møder og høringssvar, der helt tydeligt repræsenterer et flertal af kommunens forældre, overhovedet ikke bliver taget med på råd? Til gengæld er de blevet mødt med et: “Vi hører hvad du siger, men vi ændrer ikke vores mening”.

Det virker mildest talt helt usandsynligt, at en høringsproces der løber mere end et år, fulgt op af flere hundrede høringssvar, ikke er i stand til at flytte et komma i en omfattende skolestrukturændring.

Hvad er det udtryk for?

Først og fremmest foragt for forældrenes egen dømmekraft, men også et udtalt behov hos politikerne for at demonstrere egen magtfuldkommenhed.

Har forældrene ikke accepteret, at kommunen havde behov for at finde de nødvendige besparelser? Har forældrene ikke foreslået alternativer, så kommunen alligevel kunne opnå deres slutmål? Har politikerne overhovedet haft mulighed for at tage stilling til et af forvaltningen gennemarbejdet alternativ, hvor nogle af høringssvarene var indarbejdet?

Tilsyneladende ikke - eller hvad?

Som avislæser har man mere haft det indtryk, at de politikere der var lidt svage i koderne, og lyttet lidt (for meget?) til forældrenes bekymring, er blevet truet med bål og brand. De har stemt for en tidligere budgetaftale, hvor ikke retvisende informationer om skoleområdet tilsyneladende blev præsenteret. Nu bliver de truet med, at deres tid i det gode politiske selskab bag kommunens økonomi og øvrige politik er slut de næste to år.

Den måde at behandle politikere, der har haft mandsmod nok til i enkeltsager at gå op imod flertallet og stemme efter deres overbevisning, vidner om en politisk kultur, der ligger langt fra sand demokratisk samtale.

Publiceret 12 October 2019 08:00