Diskussionen om Vedbæk Havn er blusset op igen. Arkivfoto

Diskussionen om Vedbæk Havn er blusset op igen. Arkivfoto

DEBAT: Øresunds Perle med stærkt begrænset udsigt

Af
Hans Jeremiassen

Vedbæk Strandvej 333A

Vedbæk

DEBAT Så er diskussionen om Vedbæk Havns moler blusset op igen med et svar fra Niels de Bang den 8. oktober.

Det er korrekt, at det er Kystdirektoratet, der har givet tilladelse til byggeriet, men jeg mener, man skal se lidt tilbage på tilladelserne. Oprindeligt søgte havnen om byggeri af moler med en højde på 2,5 meter, men i en meget lille annonce i Rudersdal Avis midt i sommerperioden søgte havnen om tilladelse til at hæve byggehøjden til 3 meter, hvilket blev bevilget uden protester, formentlig fordi ingen så den lille annonce.

Efter færdiggørelsen af specielt Nordmolen kunne man konstatere, at højden overskred den tilladte højde, og en af undskyldningerne var, at molen i løbet af nogle år ville synke til den tilladte højde. Det må vi nu konstatere, at den ikke er.

Kystdirektoratet ville på forespørgsel ikke se på sagen, før der forelå en officiel højdemåling, og ved forespørgsel til havnen var svaret, at højden på molerne var cirka 3 meter, men ingen havde målt den. Der er dog næppe tvivl om, at specielt Nordmolen er mere end 10 procent højere end tilladt, med deraf følgende manglende udsigt.

Jeg er enig i én ting i Niels de Bangs læserbrev, nemlig at Vedbæk Havn er Øresunds Perle, men nu med en stærkt begrænset udsigt.

Publiceret 14 October 2019 10:30