Court Møller forklarer, hvorfor Radikale stemmer for skolestrukturforslaget. Arkivfoto

Court Møller forklarer, hvorfor Radikale stemmer for skolestrukturforslaget. Arkivfoto

DEBAT: Radikale Venstre tager et ansvar

Af
Court Møller (R)

Medlem af Børne- og Skoleudvalget

DEBAT Det ligger i Radikale Venstres DNA at tage et ansvar, når det er nødvendigt.

Når Radikale Venstre tilslutter sig forslaget til ny skolestruktur, skyldes det, at vi vil tage ansvar. Ansvar for at skoleområdet kan efterleve et krav til området om at finde en budgetreduktion på 25 mio. kr. frem til 2022 og 13 mio. kr. i alle efterfølgende år. Samtidig ved vi, at elevtallet falder de kommende år. Der vil faktisk gå 10 år, inden vi har lige så mange elever som i dag. Og allerede i dag har vi en overkapacitet på skoleområdet på over 1000 pladser spredt ud over hele kommunen.

Vi udviser rettidighed ved at sikre, at klassedannelsen ved indskoling og ved overgangen til udskolingen kan ske på en hensigtsmæssig måde, så vi ikke får mange små klasser, der er dyre i drift. Også her vil vi tage ansvar, og derfor siger vi “ja” til skolesammenlægninger, hvor vi bevarer de lokale skoler.

Vi har lyttet os til, at der i skolekredse blandt skolebestyrelser og forældre har været et udpræget ønske om, at ændringer og besparelser gennemføres på en mere smart måde end blot den gammelkendte grønthøstermetode.

Vi har også tidligt i processen lyttet til en række indsigelser og synspunkter. Det betød, at vi fra Radikale Venstres side før sommerferien tilsluttede os udkastet til skolestruktur ud fra en præmis om,

- at vi bevarer den lokale skolestruktur; dvs. at ingen skoler bliver nedlagt,

- at det sparekrav på 4,2 mio. kr., der allerede var vedtaget fra 2020, blev annulleret samt

- at besparelsen for hver af de nye sammenlagte skoler alene blev på 1 mio. kr.

Det sidste krav, var et værn for at sikre, at de sammenlagte skoler ikke pludselig blev mødt med et større mere urealistisk sparekrav. Kan skolerne hente større synergier end 1 mio. kr., kan de beholde pengene selv til brug for deres skoledrift.

Endelig har vi lyttet os til, at der ønskes en underskudsdækning, så de sammenlagte skoler ikke starter med store underskud, at der skal sikres en økonomi til at gennemføre en fornuftig overgang til de nye skoler og midler til styrket ledelse og implementering.

Allervigtigst er det for Radikale Venstre, at vi bevarer den lokale skolestruktur.

Publiceret 14 October 2019 08:00