Lokallistens Axel Bredsdorff (billedet) og konservatives Birgitte Schjerning-Povlsen mener, at flydende skoledistrikter er vejen frem. Arkivfoto

Lokallistens Axel Bredsdorff (billedet) og konservatives Birgitte Schjerning-Povlsen mener, at flydende skoledistrikter er vejen frem. Arkivfoto

DEBAT: Sådan undgår vi skolesammenlægninger

Af
Birgitte Schjerning-Povlsen (K) og Axel Bredsdorff (Lokallisten)

Medlemmer af kommunalbestyrelsen

DEBAT Lokallisten og De Konservative stemte imod den foreslåede sammenlægning af otte skoler til fire, fordi vi er blevet opmærksomme på, at der findes en anden model, der allerede praktiseres i andre kommuner (herunder nabokommunen Hørsholm) og som er i fuld overensstemmelse med Folkeskolelovens §36.

Ved at arbejde med skoledistriktsjusteringer kan man ved indskrivningen sikre, at der på alle skoler sker en optimal klassedannelse på 0. klassetrin, fx med et elevtal omkring de 24/25 elever. Når børnene bliver ældre, kan der komme elever til og flytte elever fra, og det kan i sidste ende betyde, at der så på en enkelt skole er behov for at justere skoledistriktet for en enkelt årgang, og det giver Folkeskoleloven også mulighed for.

Skoledistriktsændringer skal naturligvis sendes i høring, men fastlæggelsen af skoledistrikterne besluttes politisk i Børne- og Skoleudvalget. Denne metode giver altså absolut mindst lige så “robuste” klasser, som en sammenlægning af to skoler. Faktisk kan der i vores model også arbejdes med fleksible skoledistrikter, hvor en elev i Østsognet måske mere hensigtsmæssigt kunne tilbydes en plads på Trørødskolen, når eleven bor i Høsterkøbs Skoles østligste distrikt, hvis det er mere i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Alle de kvalitetsparametre vi har i kommunens nuværende optagelseskriterier: egne borgere går forud for andre, søskende går forud for andre, nærhedskriteriet osv kan opretholdes - også i vores model. Med vores model vil vi dermed opnå præcis den samme økonomi - men alle skoler beholder deres ledelse og deres identitet.

Faktisk bliver vores forslags økonomi endnu bedre, da vi ikke bruger mange penge på konsulenter - penge vi så i vores forslag i stedet kunne bruge på børnenes undervisning.

Publiceret 16 October 2019 08:00