DEBAT: Mennesker bør synes som biler

Af
Steen V. Skånstrøm

Lendemosevej 6

Nærum

DEBAT Ud fra den kendsgerning, at der er politisk flertal for, at kommunerne i større grad skal bekymre sig om vores sundhed og betale udgifterne til både forebyggelse og efterbehandling, er der god grund til at overveje, hvad der kan og bør gøres for at forhindre, at vi i det hele taget bliver alvorligt syge.

Hvis vi opdager, at vores teenager fortrænger sandheden eller af uvidenhed er på vej ind i noget livsfarligt, vil enhver pligt- og kærlighedsbevist far og mor bruge alle tilrådestående midler for at forhindre, at der sker en ulykke. Når “børnene” bliver voksne, og vi har mistet vores forældremyndighed burde det på alle områder, med lovgivning, være statens/kommunens pligt at overtage forældrerollen, når det drejer dig om vores ve og vel.

Men gør vi det, når vi indkalder vore biler til syn uden også - ved et syn - at prøve at finde frem til de 60.000 der, i følge Diabetesforeningen, i dag har diabetes 2 uden at vide det, og som når som helst kan blive ramt af blodpropper? Læg hertil de 300.000 der skønnet har diabetes 2 i forstadium. Plus de cirka 30 procent af overvægtige, altså i dag over halvdelen af befolkningen, der i følge Kræftens Bekæmpelses seneste undersøgelser vil blive ramt af cancer.

Desværre finder alle forebyggende initiativer i kommunale og statslige regier, på trods af disse store tal, at et periodisk syn af mennesker er for frihedsberøvende, og at der desuden er belæg for at sådanne undersøgelser ikke bragte de forventede resultater.

Hvor er det nemt at forblive passivt i fortiden i stedet for at se dagens kendsgerninger og tal i øjnene: at vi aldrig før har haft så mange overvægtige og kendt faren for alle konsekvenserne, at vi i de næste mange år vil have en kaotisk mangel på læger og sygeplejersker, at medicinomkostningerne bliver enorme og - ikke mindst - at der i 2025 vil være 40 procent flere over 80 og med behov for fem gange hyppigere lægehjælp end befolkningen i almindelighed.

Selv med de store tal i farezonen er det naturligvis rigtigt, at der ved et helbredssyn vil blive spildt mange resurser på dem, der ikke fejler noget, og som vil finde det spild af tid og for frihedsberøvende, selvom om de i den gode sags tjeneste burde være solidariske. Alligevel bør de, også for at begrænse antallet af undersøgelser, med en sundhedserklæring fra egen læge, kunne blive fritaget for at møde op. Hertil kommer at undersøgelserne kun bør være to-årige og gælde alle 55+.

Kan vi med god samvittighed lukke øjnene for denne barske virkelighed og fortsætte med kun at få vore biler synet?

Publiceret 20 October 2019 10:30