Bistrup Skole.

Bistrup Skole.

De bedste rammer for udskolingen

Af
Susanne Nielsen

Skovgårdsparken 23

Birkerød

Debat Når jeg læser den ivrige debat, omkring hvor udskolingen skal placeres, når det gælder Bistrupskolen vs. Toftevangskolen. Så bliver jeg noget trist, når argumentationen lyder, at en udskoling skal være på Toftevangskolen pga., at de unge skal holde liv i byen, eller fordi det er tæt på idrætscenteret.

Venstre har udtalt ”Det mest værdifulde i Danmark er vores børn og unge. (…) Vi skylder de unge den bedste start på livet, vi overhovedet kan give dem. Hvis ungdommen går skævt, kan det få omfattende konsekvenser resten af livet.” De gode intentioner ses også i Venstres ungeudspil, her er et af punkterne ”Alle unge skal med i fællesskabet”.Men de gode intentioner er blot ord, hvis de ikke ses i handlinger.

Det er nu, at politikerne skal vise, at de mener de flotte ord, og vil give ALLE de unge både mulighederne - samt rammerne for at komme med i fællesskabet.

Jeg er en af dem, der flere gange har oplevet de ”unge” fra Toftevangskolen i hovedgaden. Med deres råben med triste gloser efter folk. Mens de kommer med pizza, slik og cola i hånden. Det er ikke uden grund, at mange ældre fravælger at handle i hovedgaden, når de unge har frikvarterer. Ja bevares, hvis man ikke har bedre alternativer til de unge i deres frikvarterer, så forstår jeg godt, at man bruger hovedgaden og livet deri som argumentation. Men burde man ikke politisk ønske bedre for de unge?

Hvis man kigger på uddannelsesstatistik, kan man se, at der er et lavere elevfravær på Bistrupskolen samt højere trivsel, i forhold til Toftevangsskolen. Der er ligeledes 95,8 procent af eleverne på Bistrupskolen som starter ungdomsuddannelse, hvorimod Toftevangskolens har 86,8 procent, og dermed er under kommunegennemsnittet på 87,3 procent. Kunne dette måske skyldes, at hovedgaden, politiparken og skaterbanen frister til pjæk? Kunne den lavere trivsel på Toftevangskolen skyldes, at mange elever netop IKKE føler sig som en del af fællesskabet, fordi rammerne har fokus omkring hovedgaden. Det er jo langt fra alle elever, der har forældre, der kan give penge med i skolen hver dag til et dagligt forbrug af pizza til frokost. Det skaber klasseskel og skolevægring hos eleverne.

Bistrupskolen er nyindrettet med gode rammer både på skolen og mht. området omkring. Her har man fokus på det sunde alternativ og det sociale på skolen OGSÅ i frikvarteret. Dette netop fordi man ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det er ikke uden grund, at mange søger væk fra byerne. Man ønsker de bedste rammer for sine børn. Man skal derfor vælge placering af udskolingen efter, hvad der skaber de bedste rammer og den bedste fremtid for de unge. Man skal ikke vælge efter om de unge bruger frikvarterer i hovedgaden eller ej, eller om hvor kort der er til idrætscenteret. (En cykeltur fra Bistrup op til byen har aldrig skadet nogen.)

Så at bruge disse ting som argumentation, det var næsten forventet. Man kan blot håbe på, at Rudersdals politikere er klogere og ikke falder for politiske manipulationer. Men i stedet har fokus på, hvad der er bedst for de unge I Rudersdal.

Publiceret 04 November 2019 08:07