Kommunalt klimansvar

Af
Ole Scheel Persson

Nærum Hovedgade 97

Nærum

DEBAT Energisparepærer blev introduceret i Danmark i begyndelsen af 1990’erne på fælles EU-initiativ som et af de første håndgribelige tiltag til ansporing af klimabevidsthed hos borgerne. Dokumentation for energisparepærers væsentligt lavere strømforbrug end glødepærers var overbevisende.

Siden er energisparepærer videreudviklet til endnu større strømreduktion, og der er tilkommet andre lavenergi lyskilder baseret på ny avanceret teknologi.

De energibesparende lyskilder har da også, overalt hvor muligt, afløst glødepærer i virksomheder, institutioner og private hjem med flere – men ikke i Rudersdal Kommune.

Salg af glødepærer blev i øvrigt forbudt i Danmark i 2012.

Ikke desto mindre, nu snart 30 år efter energisparepærens introduktion ser jeg i det boligselskab, hvor jeg på 7. år bor, Afd.1 i Søllerød Ældreboligselskab - et alment boligselskab under Rudersdal Kommunes tilsynsansvar - ingen energisparepærer men udelukkende glødepærer i de talrige synlige lampesteder.

Min henvendelse til borgmester Jens Ive om, hvordan Kommunen som tilsynsførende myndighed for et alment boligselskab, har kunnet forsvare at lade Boligselskabet (og måske andre?) påføre beboere forhøjede fælles elregninger og klimaet et ikke uvæsentligt forøget CO2-udslip over så mange år, blev besvaret som følger:

”Det, at en kommune har tilsyn med et alment boligselskab betyder ikke, at man som tilsynsmyndighed kan gribe ind overfor hverken brug af glødepærer eller øvrige energisparende tiltag på ejendommen.

Det forhold skal adresseres overfor bestyrelsen for det pågældende almene boligselskab.”…..(Efterfulgt af pæne ord om, hvad Kommunen har gjort i egne ejendomme.

Jeg havde i min henvendelse gjort opmærksom på, at mine forespørgsler til afdelingsbestyrelsen var forblevet ubesvarede).

Citatet taler for sig selv og bør ses i sammenhæng med Kommunens smukt formulerede ”Grøn Omstilling”, hvori borgerne blandt så meget andet opfordres til at energi-optimere deres hjem.

En sådan opfordring kunne vel i det mindste være tilgået de energiforbrugende ejendomme, som Kommunen har tilsynsansvar for, og i forhold til hvilke Kommunen – til trods for borgmesterens principrytter-udsagn - har åbenbare reelle muligheder for at øve indflydelse!

Borgmesterens bidrager med sit svar til den unge generations berettigede væmmelse ved politikeres klima-forsømmelser i stedet for nu at udvise, om ikke rettidig, så dog aktuel omhu på området i flugt med de klimamål for Danmark, borgmesterens eget parti nu også har tilsluttet sig.

Publiceret 20 November 2019 10:30