Adskillige forældre har oplevet store lastbiler, der kørte, bakkede, drejede og stoppede klods op af skolens indkørsel, samtidig med at skolebørn gik og cyklede forbi på vej til skole. Privatfoto

Adskillige forældre har oplevet store lastbiler, der kørte, bakkede, drejede og stoppede klods op af skolens indkørsel, samtidig med at skolebørn gik og cyklede forbi på vej til skole. Privatfoto

Børnenes sikkerhed er JERES ansvar!

Af
Line Krieger Bystrup

Kuben 26, 2840 Holte

DEBAT Det står sort på hvidt i Færdselsloven. Paragraf 3, stk. 3.:

"Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farer fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen."

Som vejmyndighed har Rudersdal Kommune ansvaret for at sikre Skovlyskolens børn på vej til og fra skole.

Hvorfor har forvaltningen så ikke taget ét eneste skridt i den retning?

Mandag 4. november startede etableringen af en byggeplads på Skovlyskolens røde baner. Arbejdet har været planlagt, diskuteret og forventet i flere år. Det nedsatte kontaktudvalg af naboer, skolebestyrelse med flere har siden første møde for to år siden – og senest på et møde 7. oktober i år – råbt på sikkerhed for skolebørnene.

Alligevel oplevede adskillige forældre store lastbiler, der kørte, bakkede, drejede og stoppede klods op af skolens indkørsel, samtidig med at skolebørn gik og cyklede forbi på vej til skole. Midt i den mørke vintertid.

- Skolen er hverken blevet informeret eller rådført inden arbejdet startede.

- Forældre og naboer er ikke blevet informeret om arbejdets start.

- Der er ikke opsat hverken skilte, vagter, hastighedsbegrænsninger, forbudszoner/-tidsrum eller andre afværgeforanstaltninger.

Vi er én uge inde i byggeriet, der vil vare mindst et år, og sikkerheden er allerede helt i bund. Det er ikke godt nok!

I en sag hvor formanden for byplansudvalget, Axel Bredsdorff, mener, der er ”gjort historisk meget for at involvere borgerne” (Rudersdal Avis, 18. juni 2019), er det beskæmmende at se, hvordan kommunen nu gambler med børnenes sikkerhed og negligerer deres ansvar.

Fake-news svaret fra kommunens folk lyder, at når der er tale om en privat bygherre, er det ikke dem, der skal sikre vejene.

Det er lodret løgn.

Skolebørnenes sikkerhed ER jeres ansvar, kære politikere og embedsmænd. Det står i loven. Når I overlader sikkerheden på offentlige veje til en privat bygherre, så tilsidesætter I JERES myndighedsansvar.

Sæt kommunale vagter op, håndhæv forbudszoner/-tidsrum og vis børnene, at de også er jeres borgere!

Publiceret 26 November 2019 10:30