Anikka Rée (V) er uenig med debattør Preben Bille Brahes tidligere læserbreve om skolerne i Rudersdal. Arkivfoto

Anikka Rée (V) er uenig med debattør Preben Bille Brahes tidligere læserbreve om skolerne i Rudersdal. Arkivfoto

DEBAT: Synlig læring og differentieret undervisning

Af
Annika Rée (V)

Medlem af Kommunalbestyrelsen

Debat Preben Bille Brahe tegner i sine seneste debatindlæg et billede af vores folkeskole i Rudersdal, som jeg slet ikke kan genkende.

Der tales om differentieret undervisning, som består i, at læreren taler til midten, og svigter både de velbegavede og de mindre ressourcestærke.

Min oplevelse af skolerne i Rudersdal er helt anderledes. Som mor til et barn på Nærum Skole, politisk udnævnt medlem af skolebestyrelsen på Vangeboskolen og kommunalbestyrelsesmedlem oplever jeg, at vi har mange dygtige lærere i Rudersdal og en læringsstrategi (synlig læring), der i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elev. Med den nye skolestruktur kan vi for skoleåret 2020/21 sandsynligvis nøjes med at oprette 22 børnehaveklasser til de cirka 510 elever, vi forventer at skulle indskrive i 0. Klasse (i øvrigt det laveste antal i 30 år). Med en uændret skolestruktur ville vi skulle oprette 26 klasser.

I runde tal giver det en besparelse på tre millioner kroner per år, hvilket - alt andet lige - giver 30 millioner kroner over ti år. De penge bliver på skoleområdet, så vi fortsat kan have nogle af landets bedste skoler i Rudersdal.

I Venstre har vi ønsket at bibeholde de lokale skoler og lave sammenlægninger frem for lukninger. Dermed får vi et større skoledistrikt og en fleksibilitet i klassedannelsen, som er nødvendig for at drive alle vores skoler videre på det høje faglige niveau, vi har idag - med blandt andet synlig læring og differentieret undervisning.

Publiceret 29 November 2019 11:45