Er der grund til frygt for indvandringen?

Af
Steen V. Skånstrøm

Lendemosevej 6

2850 Nærum

DEBAT Heldigvis hører Rudersdal Kommune til en af de mange kommuner, hvor man lever i fryd og gammen med vore muslimske indvandere, og vi derfor kun behøver at bekymre os om, hvordan udviklingen vil gå i de store ghettoområder og i familier med meget højere fødselsrater end vores. Men er der grund til frygt i det hele taget?

Ikke hvis det lykkes vores regering at få nedlagt de store ghettoområder og få indvandrerne i arbejde og spredt ud over hele landet, sådan som det er gået med de mange hundrede tusinde indvandrere fra andre lande, der er kommet til Danmark i løbet af de sidste par hundrede år. Bare det, at de kommer i arbejde og kommer til at tjene omtrent det samme som en gennemsnitsdansker, er nok. Det, vi er bange for, er jo ikke muslimerne som sådan, men de farlige, voldelige religionsfanatikere, som alle vore fredelige og arbejdsomme muslimer også tager afstand fra.

Historien viser klart, at religionsfanatikerne vil få mindre og mindre opbakning og forsvinde i takt med indvandrernes voksende levestandard, nøjagtig som det er sket i Danmark, hvor vi stadig kan se fra næsten kirketårn til kirketårn, men hvor flere og flere kirker må lukke og slukke på grund af for ringe søgning. At kirken efter årtiers tilbagegang er igang med en svag opblomstring er en helt naturlig følge af den åndløshed, som vores voksende velstand har medført, og som flere og flere søger et svar på.

Publiceret 02 December 2019 09:00