Jesper Winther Andersen. Privatfoto

Jesper Winther Andersen. Privatfoto

DEBAT: Så blev der ro i havnen

Af
Jesper Winther Andersen

Høsterkøb Byvej 8

2970 Hørsholm

DEBAT Læsere af Rudersdal Avis har kunnet følge med i, at først indrykkede Bådelauget i Vedbæk Havn to annoncer, hvor de i stærke vendinger opfordrede til, at bådpladslejerne huskede at stemme til det valg, der nu er overstået, og hvor der skulle vælges kandidater til et repræsentantskab, som fra deres midte skulle vælge et medlem til bestyrelsen i Vedbæk Havn.

Den sidste af disse annoncer var så krigerisk i sine formuleringer og postulater, at den fik formanden for samarbejdsudvalget i Vedbæk Havn og Vedbæk Sejlklub til at skrive et indlæg, hvor han tilbageviste de beskyldninger, som helsidesannoncen bragte til torvs.

Nu burde der så – i det mindste i princippet – være skabt ro i havnen. Valget kan ikke længere påvirkes.

Som medlem af bestyrelsen i Vedbæk Havn har jeg ærgret mig over den uklædelige uro, der fulgte i kølvandet på valget. Der har således været bragt nogle beskyldninger mod havnens klubber, som kun kan afføde en stemning, der slet ikke hører hjemme i et rekreativt område, hvor folk vil tilbringe deres fritid på en god måde.

Men der er en ting, som jeg trods alt glæder mig over: Ud af 525 stemmeberettigede bådpladslejere har kun 153 stemt. Det svarer til 29 procent.

Nu var det ikke sådan, at man skulle sætte sig ind i sin bil og køre hen til et valgsted. Nej man kunne i ro og mag sætte sig ved sin computer og på få minutter gennemføre valghandlingen. Vejret eller tiden spillede altså ikke en rolle. Når stemmeprocenten alligevel ikke blev højere end under en tredjedel af de stemmeberettigede, så kan det kun tolkes på én måde: Bådpladslejerne er glade for deres havn og tilfredse med den måde, den drives på.

Det synes jeg, der er grund til at kippe med flaget for.

Publiceret 03 December 2019 10:30