DEBAT:

Tak for omsorgen

Af
Af Kenneth Birkholm

medlem af kommunalbestyrelsen (K) og Ann Sofie Orth

fmd. Det Konservative Folkeparti i Rudersdal

Henrik Hjortdal udviser stor omsorg for Det Konservative Folkeparti i konstitueringen i Rudersdal. Tak for det. Vi er naturligvis enige i, at det havde været det bedste, hvis Kenneth Birkholm var blevet formand for Børne- og Skoleudvalget, men den post ønsker Venstre fortsat. Det må vi bøje os for, og derfor blot glæde os over, at vores nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Kjærsgaard er klar til at indgå i udvalget fra nytår. Dér vil han fortsætte kampen for mangfoldighed i dagtilbuddene og en god skole i Rudersdal. Samtidig vil Jakob Kjærsgaard som ny formand for Ung i Rudersdal også sørge for, at der er liv og udvikling i tilbuddene til de unge.
Som rigtigt set gennemfører Det Konservative Folkeparti den sidste del af det særdeles vellykkede generationsskifte ved, at Kenneth Birkholm overtager formandsposten for Socialudvalget. Han afløser Birgitte Schjerning Povlsen. Ikke fordi hun skal på pension, men fordi hun skal stå i spidsen for et nyt vigtigt udvalg, der skal se på de specialiserede indsatser for børn og unge med særlige behov.
Udvalget skal analysere det specialiserede børneområde og komme med indstilling til kommunalbestyrelsen om behovet for ændringer i indsatserne og omorganisering af området. I den netop overståede valgkamp var et af emnerne de alt for mange sager, som Rudersdal Kommune taber i Ankestyrelsen, og området har derfor haft særlig prioritet for Det Konservative Folkeparti i forhandlingerne. Jeg forestiller mig, at Henrik Hjortdal er enig her.
Så der er ingen grund til hverken overraskelse eller bekymring over Det Konservative Folkepartis indflydelse. Vi har den – og vi glæder os til at bruge den!

null

Publiceret 28 November 2017 00:00