Arbejdsgruppen omkring 'Den sunde elev' stod mandag morgen klar til at dele de nye flyers ud til forældre. Privatfoto

Arbejdsgruppen omkring 'Den sunde elev' stod mandag morgen klar til at dele de nye flyers ud til forældre. Privatfoto

Slut med smøger i frikvarteret: Vedbæk Skole indfører røgfri skoletid

Som del af en generel sundhedsindsats er det nu skrevet ind i ordensvedtægterne på Vedbæk Skole, at rygning ikke er tilladt i skoletiden. Heller ikke i frikvarteret uden for skolens område

Af
Anne Dahl Kristensen

For første gang i 20 år er der sket et knæk i kurven over antal rygere i Danmark. Og denne gang er antallet i vækst. Det kunne man læse i Politiken 3. januar.

Den årlige undersøgelse af rygevaner blandt 5.017 danskere, som Sundhedsstyrelsen og tre organisationer står bag, viser nemlig, at der er sket en stigning i antal rygere fra 21,1 procent af befolkningen i 2016 og til 23,1 procent i 2017.

På Vedbæk Skole vil man gerne gå i den anden retning og bidrage til at skabe en røgfri generation. Derfor har skolen nu indført et nyt princip kaldet 'Den sunde elev'. Herigennem fokuserer man både på kost, motion og mental sundhed, men som noget nyt indfører man også røgfri skoletid. Det betyder, at eleverne ikke længere kan forlade skolens matrikel for at ryge.

"Vi synes faktisk, at det er ærgerligt, at det kan lade sig at gøre at ryge i skoletiden. Vi kan selvfølgelig lave regler om, at man ikke må ryge i skolens nærhed, men det betyder ikke, at eleverne ikke kan gå hjem i pauserne og ryge. Det er virkelig ærgerligt. Fordi de kommer til at fortryde det senere i livet," siger souschef Christian Bech på Vedbæk Skole og tilføjer:

"Når vi sætter fokus på den sunde elev er det også for at sætte ind med oplysninger og læring. Altså den forebyggende vej. Det sunde liv giver livskvalitet. Uden at skulle være fanatiske."

Projektet 'Den sunde elev' er et samarbejde mellem skolen, skolebestyrelsen, den kommunale børnelæge Tine Keiser og skolens sundhedsplejerske Tina Skjoldborg. Arbejdsgruppen omkring 'Den sunde elev' har derudover også haft et indledende møde med Kræftens Bekæmpelse for at få input til projektet.

Principper med konsekvenser

Under temaet hører altså også regler om en røgfri skoletid. Og derfor får det nu konsekvenser, hvis elever forlader området for at ryge i frikvarteret.

"Den svære del bliver selvfølgelig sanktionerne. Men foreløbig er det besluttet, at hvis vi opdager elever, der ryger i skoletiden, så bliver hjemmet og forældrene kontaktet og inviteret til dialog med skolen. Eleverne er faktisk fornuftige unge mennesker, så vi regner også med, at vi kan ændre udviklingen ved at gøre det så besværligt som muligt for eleverne at ryge," fortæller Christian Bech.

Sanktionerne kommer samtidig også til at gælde, selvom skolen ikke har konkrete beviser.

"Hvis vi har mistanke om, at elever ryger i skoletiden, så kontakter vi også hjemmet," lyder det fra souschefen.

De små følger de store elever

Der ligger nemlig en stor signalværdi i, at skolen som helhed tager afstand fra rygningen, forklarer souschefen.

"Selvfølgelig kunne vi godt være ligeglade, når eleverne ikke er på vores matrikel. Men problemet er, at rygningen finder sted i en social kontekst her i skoletiden. Det er åbenlyst for eleverne, at rygerne går ud i frikvartererne, og vi må ikke glemme, at mange af de største elever er rollemodeller for de mindre elever. Når de små ser de store ryge, tænker de små, at de er seje, og at det også er den vej, de skal gå," fortæller Christian Bech og tilføjer:

"I den sociale kontekst ligger også, at når fire-fem elever står samlet for at ryge, kommer der måske den sjette elev, som egentlig ikke har lyst, men som alligevel begynder at ryge - for at indgå i fællesskabet. Og den udvikling vil vi ikke lægge skole til."

Trods den negative udvikling på landsplan har Vedbæk Skole oplevet en anden udvikling. Der er færre rygere nu end tidligere, viser den undersøgelse, der bliver lavet omkring skolernes udskolinger.

Men det betyder ikke, at skolen ikke ser rygning som et problem. Ligesom man på skolen jo allerede godt ved, hvem der ryger, og hvem der ikke gør.

"Bare det at vi har elever på skolen, der har valgt at være rygere, ærgrer mig," konstaterer Christian Bech.

Ifølge skolens ledelse er ændringen dog ikke skabt med et forbud alene.

Indsatsen bliver fulgt op med dialog og generel oplysning om både rygningens skadelige følgevirkninger, ligesom emner som alkohol og euforiserende stoffer også bliver berørt. Ikke mindst indgår det nye regelsæt som en del af en generel indsats for sundhedsfremme.

Publiceret 08 January 2019 11:00