Sådan kommer det kommende supersygehus i Hillerød til at se ud. Det er her, borgerne i Rudersdal Kommune skal tage hen, hvis de skal på hospitalet. Altså, hvis regeringens sundhedsreform bliver til noget.

Aerial view

Sundhedsreform: Nu skal vi til Hillerød i stedet for Herlev eller Gentofte for at komme på sygehuset

Bliver regeringens sundhedsreform gennemført, skal borgerne i Rudersdal til Hillerød i stedet for til Herlev for at komme på sygehuset.

Af
Mikkel Brøgger Petersen og Lars Schmidt

Mange ting bliver bedre, nogle mere besværlige og andre igen helt hen i vejret.

Så forskellige bliver konklusionerne, når man taler regeringens nye sundhedsreform med lokale politikere. Rudersdal Avis har talt med de to lokale medlemmer af det regionsråd, som kommer til at lade livet, hvis regeringen får sin vilje igennem. Og vi har også talt med et lokalt medlem af kommunes social- og sundhedsudvalg.

Den umiddelbart mest mærkbare forskel for borgerne i Rudersdal bliver, at de, hvis reformen vedtages, skal til Hillerød - og ikke til Herlev - for at komme på hospitalet. Og det er der umiddelbart ikke den store opbakning til lokalt. Heller ikke hos den af de lokale regionsrådspolitikere, som er medlem af regeringspartiet Venstre.

"I udspillet er Rudersdal Kommune flyttet, så vi nu tilhører Nordsjællands Hospital i Hillerød. Det vil være rigtig ærgerligt for vores allerede etablerede akutsamarbejde med vores omkringliggende kommuner. Jeg vil selvfølgelig bruge min sidste tid i Regionsrådet på at kæmpe for, at Rudersdal forbliver tilknyttet Herlev/Gentofte," lyder det fra Venstres lokale regionsrådsmedlem, Randi Mondorf, som også er medlem af kommunalbestyrelsen.

Det andet, lokale medlem af regionsrådet, Christoffer Buster Reinhardt (K), har også sine betænkeligheder, selv om han overvejende er positiv over for sundhedsreformen. Han siger til Rudersdal Avis:

"Overordnet synes jeg, at reformen er god og sætter fingeren ned dér, hvor sundhedsvæsnet i dag ikke leverer godt nok. Men det gør ondt helt ned i maven på mig, at man vil flytte det specialiserede socialområde ud i kommunerne. Det handler om bosteder til mennesker, der har behov for specialiseret hjælp i hverdagen for mennesker med spastiske lammelser, for voksne med udviklingshandicap og for ældre blinde og svagsynede. Langt de fleste kommuner er alt for små til at drive den slags institutioner, og efter min mening burde staten tage ansvaret."

"Det er gammel vin på nye flasker og er efter min opfattelse mere et valgoplæg end egentlig realpolitik," siger Poul Bach, socialdemokratisk medlem af socialudvalget i Rudersdal Kommune:

"Jeg kan ikke lige se formålet med at nedlægge et politisk ledet organ med et udemokratisk sammensat, andet organ - ikke andet end, at Christiansborgs politikerne vil ind og detailstyre sundhedsvæsenet. Når det er sagt, frygter jeg, at det samarbejde og den koordination, der i dag er mellem regionens sygehuse og kommunerne, bliver bombet tilbage, og at der skal startes forfra. Og i det spil er der kun vore ældre og syge borgere, der bliver taberne."

Dér er Randi Mondorf (V) tæt på at være enig:

"En del beslutninger træffes i dag baseret på lokale ønsker og hensyn. Det er svært at se det ske i et nationalt system," siger hun - og har et positivt syn på ambitionerne i sundhedsreformen:

"Ambitionen om, at flere skal opleve mere sammenhæng mellem sygehus, praktiserende læge og kommune, er både god og nødvendig, Det samme er ambitionen om, at flere borgere skal behandles i deres hjem eller tættere på deres bolig."

Publiceret 22 January 2019 11:00