Morten Møller Rosenskjold (tv) og Jesper Østerbye (th) frygter, at der vil opstå øget trafik og støjgener, hvis der gives tillaldelse til flere arrangementer på Næsseslottet. Foto: Anne Dahl Kristensen

Morten Møller Rosenskjold (tv) og Jesper Østerbye (th) frygter, at der vil opstå øget trafik og støjgener, hvis der gives tillaldelse til flere arrangementer på Næsseslottet. Foto: Anne Dahl Kristensen

Næsseslottet vil åbne for flere arrangementer: Borgere kæmper imod

Beboere i Holte er i øjeblikket stærkt bekymrede for, at deres lokalområde vil blive plaget af øget trafik og støj, hvis Næsseslottet får tilladelse til at afholde flere arrangementer

Af
Anne Dahl Kristensen

En udendørs vielse i landskabshaven foran Næsseslottet i højt solskin og med efterfølgende bryllupsmiddag på selve slottet. Det bliver måske fremtiden på det klassiske slot, der kan dateres helt tilbage til 1783.

I dag fungerer den historiske slotsbygning udelukkende som kontorhotel, hvor diverse små og mellemstore virksomheder har deres tilhørssted tæt på Furesøen. Her er det for nuværende kun tilladt at holde seminarer, strategimøder, mindre konferencer, bestyrelsesmøder, middage og lignende. Men det ønsker slottets ejere at ændre på.

"Vi har ansøgt om at få lov til at udvide vores anvendelse af slottet, så vi også kan lave lejlighedsarrangementer. Det kan eksempelvis være bryllupper, runde fødselsdage, konfirmationer og lignende, som der er stor efterspørgelse på hos kommunens borger," fortæller direktør for Næsseslottet, Marianne Bolvig.

"Næsseslottet er privat ejet, og det er en meget smuk kulturarv, som vi har, og som vi skal passe rigtig godt på. Men det betyder også, at der skal nogle indtægter til for at vedligeholde stedet," forklarer Marianne Bolvig yderligere om ansøgningen.

Frygter støj og trafik

Tilbage i juni 2018 godkendte kommunalbestyrelsen i Rudersdal af aflyse den gældende lokalplan for området ved Næsseslottet. Og det betyder, at hvis man fra slottets side nu ønsker at ændre den måde, som slottet bliver anvendt på, kræver det en landzonetilladelse, som der er altså nu er ansøgt om hos Rudersdal Kommune.

Derfor blev der 15. januar 2019 sendt en naboorientering rundt til borgerne i området, så de får mulighed for at give deres kommentarer til projektet, inden ansøgningen sendes til politisk behandling i kommunens byplanudvalg.

Men selvom der formentlig er flere, der finder tanken om et romantisk bryllup på slottet tillokkende, er det ikke den overbevisning, som de nærmeste naboer sidder tilbage med.

"For det første er vi bekymrede for den støj, som arrangementer i weekender og på aftener vil medføre. Men ikke mindst mener vi, at disse arrangementer vil medføre en stærkt øget trafik på Dronninggårds Allé og Parcelvej. To veje, som i forvejen er stærkt belastet af gennemkørende trafik," siger Morten Møller Rosenskjold, der er formand for Holte Grundejerforening, som tæller cirka 250 husstande i området.

"Derudover er der også fredet natur og et rigt dyreliv i området, som der skal værnes om. Vi er selvfølgelig enige i, at Næsseslottet skal kunne anvendes, men vi er bekymret for, at man ødelægger stemningen i området, hvis man begynder at åbne for større arrangementer," tilføjer Jesper Østerbye, der er bestyrelsesmedlem i Holte Grundejerforening.

Begrænset med plads

Ifølge repræsentanterne fra Holte Grundejerforening er der allerede foretaget trafikmålinger, som viser et øget pres på Dronninggårds Allé og Parcelvej.

"Folk bruger strækningen som smutvej til Lyngby og kører via Frederiksdal for på den måde at undgå køen på Kongevejen," fortæller Morten Møller Rosenskjold.

Det er Næsseslottets stue-etage, haven mellem slottet og de to pavilloner mod nord og plænen mod syd ned mod søen, som man ønsker at kunne anvende til "eksterne enkeltarrangementer", som det kaldes i naboorienteringen.

"I haven ønskes afholdt ceremonier, velkomst, samling samt diverse aktiviteter i forbindelse med de indendørs arrangementer. På plænen ønskes afholdt et begrænset antal større udendørs arrangementer om året," lyder det i naboorienteringen.

Hos Næsseslottet mener man ikke, at det øgede antal arrangementer vil give gener for naboerne.

"For det første har vi en fysisk begrænsning. Vi har maksimalt plads til 72 spisende gæster, og vi har 36 tønder land omkring os, så vi har ikke direkte naboer. Kun en enkelt, og der er vel 200-300 meter ned til vedkommende," siger direktør Marianne Bolvig og tilføjer:

"Der bliver ikke tale om store, udendørs koncerter. Det kan være, at et brudepar ønsker at blive viet i haven, men derefter vil arrangementet rykke indendørs, og det vil primært være den slags begivenheder, der bliver tale om. Der kan selvfølgelig være nogle få større arrangementer i de lyse timer, som for eksempel Kulturparaplyen, som jo også er til glæde for kommunens beboere.

Afgørelse i marts

De berørte borgere har nu frem til 1. februar til at komme med deres eventuelle indsigelser i sagen. Derefter sendes sagen videre til behandling i kommunens byplanudvalg, og her forventes det, at den lander til udvalgets møde i marts, hvorefter der vil blive truffet en afgørelse.

"Jeg er ikke bekendt med sagen endnu, men jeg vil selvfølgelig opfordre folk til at sende deres kommentarer, så vi kan inddrage dem i den politiske behandling," lyder det fra formanden for byplanudvalget, Axel Bredsdorff (L).

Fakta

    Næsseslottets ansøgning om udvidede muligheder for anvendelse kræver en landzonetilladelse.

    Fristen for indsigelser til naboorienteringen er 1. februar 2019.

    Eventuelle bemærkninger skal sendes på mail: byplan@rudersdal.dk eller med almindelig post til Rudersdal Kommmune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Publiceret 24 January 2019 11:00