Bycenterudvalget i Rudersdal har tidligere arbejdet med byudvikling i Birkerød og Nærum. Nu er turen kommet til Holte. Arkivfoto

Bycenterudvalget i Rudersdal har tidligere arbejdet med byudvikling i Birkerød og Nærum. Nu er turen kommet til Holte. Arkivfoto

Byfornyelse: Nu er turen kommet til Holte

Arbejdet med at lave en ny helhedsplan for Holte bymidte er netop sat i gang

Af
Anne Dahl Kristensen

Holte er et attraktivt byområde. I hvert fald oplever man hos forvaltningen i Rudersdal Kommune, at der jævnligt tikker henvendelser ind fra developere, som ønsker at etablere sig i Holte. Samtidig har man fra politikernes side et ønske om at sikre rettidig omhu i forhold til at sikre butikslivet mod tilbagegang.

Derfor har kommunens Bycenterudvalg igennem sidste halvdel af 2018 haft Holte bymidte som omdrejningspunkt. Og på Kommunalbestyrelsens møde i november blev det endeligt besluttet at sætte gang i udarbejdelsen af en helhedsplan for området.

"Holte bymidte er ikke en brændende platform, forstået på den måde at det egentlig går fint med det lokale forretningsliv. Men for os at se handler det om rettidig omhu. Tingene kan hurtigt ændre sig, og stilstand er i flere tilfælde det samme som tilbagegang. Derfor begynder vi arbejdet med helhedsplanen nu," lyder det fra formanden for Bycenterudvalget, Erik Mollerup (V).

Plan skal ifølge oplægget indeholde følgende:

  En samlet vision for Holte bycenter, der sætter retningen for den bymæssige udvikling og retningslinjer for den lokale bykvalitet.

  En udviklingsplan for den lokale detailhandel og erhvervsliv

  En samlet og overordnet trafikvurdering og mobilitetsplan

  Et volumenstudie med visualiseringer og byggemuligheder.

Forslag inden ferien

Det er firmaet Hauxner og arkitekten Søren Arildskov, som har fået opgaven med at lave handlingsplanen for Holte. Arbejdet blev sat i gang i december 2018, og for nylig mødtes Bycenterudvalget og arkitektfirmaet til de første indledende drøftelser.

"Til at begynde med tager vi de langsigtede briller på, arbejder med de store linjer og inviterer til dialog og diskussion om dette. Altså, hvad er det vi gerne vil opnå med området," forklarer Mollerup og tilføjer:

"Vi blander os ikke i forvaltningen af den enkelte butik. Den opgave hører til hos butiksejeren og ejeren af den enkelte ejendom. Men vi kommer til at drøfte, hvordan ejeren af ejendommen må forvalte sin matrikel. Må han for eksempel sætte en ekstra etage på ejendommen. Hvordan skal facaden se ud og lignende."

Den diskussion kommer til at stå på igennem det næste halve år. Der inviteres til dialog, og både borgere og øvrige interessenter vil blive inddraget.

"Ambitionen er, at et færdigt udkast til helhedsplanen skal være klar til høring i forbindelse med sommerferien 2019. Arbejdet skal være endeligt afsluttet ultimo 2019," fremgår det af dagsordenen.

Bagsiden af Stationsvej

Selvom projektet fortsat befinder sig i sin spæde begyndelse forudser formanden for Bycenterudvalget allerede visse områder, som formentlig vil blive en del af den kommende debat.

"Jeg er sikker på, at vi får spændende diskussioner om det område, som jeg kalder for bagsiden af Holte Stationsvej, altså området ved parkeringspladserne bag Holte Midtpunkt. Måske er det en ide at få dette område udviklet, så det ikke opfattes som en bagside. Samtidig er der måske mulighed for gøre noget ved området langs jernbanen op til Holte Station, som i dag er ubebygget," fortæller Erik Mollerup.

"Det kan også være relevant at se på, hvordan tingene er fordelt øst og vest for Kongevejen. Er der noget i den fordeling, der kan ændres, så samspillet forbedres på begge sider af Kongevejen," tilføjer formanden.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet i november at afsætte 500.000 kr. til projektet.

Det skal helhedsplanen indeholde

  En samlet vision for Holtes bycenter, der sætter retning for den bymæssige udvikling og retningslinjer for den lokale bykvalitet.

  En udviklingsplan for den lokale detailhandel og erhvervsliv.

  En samlet og overordnet trafikvurdering og mobilitetsplan.

  Et volumenstudie med visualiseringer af byggemuligheder.

Publiceret 25 January 2019 11:30