Lørdag var der byvandring i Holte, hvor borgerne kunne komme med deres forslag til byfornyelse af Holte Bymidte. Pressefoto

Lørdag var der byvandring i Holte, hvor borgerne kunne komme med deres forslag til byfornyelse af Holte Bymidte. Pressefoto

Borgere til politikere: Se på parkering og et nyt torv i Holte

Lørdag gik en gruppe borgere sammen med politikere på byvandring i Holte. Det kom der flere forslag til byfornyelse ud af

Lørdag 9. marts blev der afholdt to byvandringer gennem Holtes bymidte. Anledningen er, at kommunen i samspil med borgerne over den næste tid skal se på, hvordan Holte skal udvikle sig de kommende år.

På byvandringen kunne interesserede borgere høre mere om arbejdet med en helhedsplan for Holte bycenter og stille spørgsmål til medlemmerne fra bycenterudvalget og medarbejdere fra forvaltningen i Rudersdal Kommune. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Byvandringen blev indledt ved Holte Midtpunkt, hvorefter deltagerne blev guidet til forskellige udvalgte steder i Holte bymidte af Arkitekt Søren Arildskov fra konsulentvirksomheden Hauxner.

På byvandringen blev der bl.a. snakket om følgende temaer:

Parkering og trafik

Parkering og trafik er et vigtigt tema i helhedsplanen for Holte bycenter. Mange borgere og erhvervsdrivende i Holte giver udtryk for, at der i perioder er mangel på parkeringspladser. Omvendt fylder parkeringspladserne meget i byrummet og tager plads fra potentielle opholdsarealer.

Bagindgang og hovedindgang til Holte Midtpunkt

Bagindgangen til Holte Midtpunkt fra parkeringspladsen fungerer i praksis som en hovedindgang. Derimod ligger hovedindgangen mere skjult, og forpladsen, der ligger godt i solen, udnytter ikke sit potentiale som opholdsplads og byrum.

Se billeder fra byvandringen her:

Torv i hjertet af Holte

Parkeringspladsen på begge sider af Rønnebærvej er hjertet af Holtes bymidte, men pladsen er domineret af en bagsidekarakter med uskønne bygningsfacader, klodset vareindlevering og et fravær af gode opholdspladser.

Der er et potentiale i at arbejde med reel torvedannelse på pladsen. Dette kræver naturligvis en mere effektiv håndtering af parkeringen.

Bedre forbindelse mellem Holte havn og bymidten

Holte Havn er en lokal attraktion, og der er samtidig en ny legeplads på vej. Men området ved Holte Havn er meget utilgængeligt i forhold til Holte bymidte. Der er et potentiale i at arbejde på at skabe bedre forbindelse mellem bymidten og Holte Havn.

Sammenhæng mellem Holte Station og bymidten

Strækningen fra Holte Station ned til Dronninggårdsvej hænger ikke sammen med bymidten. Der er et potentiale i at udvikle området, så det bliver mere sammenhængende med resten af byen.

Det er planen, at en ny helhedsplan for Holte bliver sendt i høring efter sommerferien 2019, og at arbejdet med den nye plan ind til dette tidspunkt foregår i dialog med butikker, ejendomsejere, borgere og kommunen.

20. marts afholder kommunen dialogcafé på Holte Bibliotek. Tilmeld dig og følg med i arbejdet med helhedsplanen på www.rudersdal.dk/helhedsplan-holte-bycenter.

adk

Publiceret 13 March 2019 14:00