Har du også et spørgsmål til politikerne i forbindelse med den nye skolestruktur? Så send det til redaktionen, så sender vi det videre til politikeren. Modelfoto:

Har du også et spørgsmål til politikerne i forbindelse med den nye skolestruktur? Så send det til redaktionen, så sender vi det videre til politikeren. Modelfoto: Syda Productions - stock.adobe.com

Skolestruktur: Borgerne stiller spørgsmål til politikerne

I de kommende uger bringer vi her i Rudersdal Avis et spørgsmål fra en borger vedrørende ny skolestruktur, som politikerne svarer på her i avisen

Af
Anne Dahl Kristensen

I slutningen af denne måned afleverer det særligt nedsatte strukturudvalg deres oplæg til politikerne. Heri kommer de med deres anbefaling af, hvordan en ny struktur for de 12 folkeskoler i kommunen skal skrues sammen.

Dermed indledes den egentlig politiske beslutningsproces sig også. Først bliver sagen behandlet i børne- og skoleudvalget, hvorefter der sende et forslag i høring, som kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til i løbet af efteråret.

Her på Rudersdal Avis giver vi derfor borgerne mulighed for at stille deres spørgsmål til politikerne her i avisen. Vi begynder i denne uge med et spørgsmål fra Christina Hallstein.

Spørgsmålet er stillet til medlemmer af børne- og skoleudvalget samt til repræsentanter fra de partier, der er ikke er repræsenteret i udvalget, men som sidder i kommunalbestyrelsen.

I denne uge ønsker Christina Hallstein, der er mor til et barn på Toftevangskolen, svar på følgende spørgsmål:

Hvilken vision har kommunalbestyrelsen for arbejdsfordelingen imellem kommuneskolerne og de omkringliggende privatskoler? Skal kommune-skolernes markedsandel øges, reduceres eller være status quo? Hvilken betydning vil strukturforandringerne have for denne vision?

Læs politikernes svar her:

Jacob Kjærsgaard, Det Konservative Folkeparti

Jacob Kjærsgaard, Det Konservative Folkeparti

Jacob Kjærsgaard, Det Konservative Folkeparti

Folkeskolen er undervisningens grundstamme, derfor den stærke politiske styring og ansvar, og derfor et stærkt konservativt commitment til en folkeskole med høj faglig kvalitet, som forældrene tilvælger.

Privatskolerne er et supplement, drevet af forældreønsker til form og indhold, noget vi har en god tradition for i Danmark, og der skal være plads til det.

Kristine Thrane, Socialdemokratiet

Kristine Thrane, Socialdemokratiet

Kristine Thrane, Socialdemokratiet

Vores kommune har rigtig gode skoler, både fagligt og trivselsmæssigt. Derfor er privatskoleandelen lav. Men Socialdemokratiet vil gerne arbejde for, at endnu flere vælger folkeskolen. Børnetallet er desværre faldet i kommunen over de sidste flere år, og ser ud til at falde yderligere i de kommende år. Vi står i dag med flere skoler, der har meget lave klassekvotienter, og enkelte skoler, der fra det nye skoleår kun kan oprette ét spor i de nye børnehaveklasser. Socialdemokratiet ønsker ikke, at alle skoler skal være store, men vi mener heller ikke, at ét sporede skoler er godt, hverken for det faglige eller det sociale miljø på en skole. Derfor ser vi nu på, hvordan vi kan lave en bedre skolestruktur, så vi også på sigt kan have rigtig gode skoler. For kun sådan kan vi holde på eleverne.

Kirstine Flarup Tofthøj

348

348

Radikale Venstre ønsker, at vi har en stærk folkeskole i Rudersdal med bred tilslutning. Det har vi heldigvis i Rudersdal kommune. Vores skoler har gode faglige resultater og høj trivsel. Derfor har vi også relativt få, der vælger privatskole i kommunen. Det er Radikale Venstres mål at fastholde de gode skoler og den høje tilslutning, men vi har ikke noget mål for folkeskolens ‘markedsandel’. Det er en privat sag, om en familie ønsker et andet tilbud en folkeskolen.

Jeg tror, at skolestrukturdebatten gør nogle nervøse, og det kan give lidt flere, der vælger privatskoler enkelte steder i kommunen i en periode. Men jeg tror ikke, at det bliver lige så markant som under folkeskolereformen, hvor alle vores skoler var pressede på samme tid. Hvis vi håndterer forandringerne rigtigt, så kan vi fortsat have en stærk folkeskole i Rudersdal med bred tilslutning fremover.

Jens Darket, Venstre

Jens Darket, Venstre

Jens Darket, Venstre

Vi har ingen vision i forhold til privatskoler. Vi anerkender forældrenes frie skolevalg - det være sig imellem folkeskoler indenfor og udenfor kommunen samt privatskoler, frie grundskoler, efterskoler mm. Vi er optaget af at tilbyde en fantastisk god folkeskole i Rudersdal - og har derfor også en forventning om, at rigtig mange af kommunens forældre også fremover vil vælge en af vores folkeskoler. Vi forventer, at strukturforandringerne vil styrke kommunens udskolingstilbud og derfor på sigt vil øge andelen af elever som forbliver i vores folkeskoler gennem hele skoleforløbet.

Jacob Jensen, Enhedslisten

Jacob Jensen, Enhedslisten

Jacob Jensen, Enhedslisten

De anbefalede strukturforandringer skyldes beslutningen om at reducere bygningsmassen og nedskære skolebudgettet - for at afhjælpe kommunens likviditetskrise. Enhedslisten mener ikke, at sådanne visioner fremmer en ”robust” klassedannelse. Privatskoler har de senere år øget elevtallet med 100 (økonomiministeriets nøgletal). Fortsætter uroen og de evindelige nedskæringer, taber folkeskolen endnu flere elever til privatskoler.

Det påståede demografiske fald på 400 elever er vildt overdrevet. Befolkningsstatistikken viser en mindre reduktion i aldersgruppen 6-15 år i nogle år, men også en større stigning i aldersgruppen 0-5 år. Skolerne skal bevare lokaler til børnene, når de bliver 6. Heller ikke de påståede 10% uudnyttede arealer er dokumenteret. Sådanne kunne evt. indrettes til midlertidige daginstitutioner – i stedet for at lukke skoler for så at bygge nye daginstitutioner. Det er ikke noget demografisk fald i børnetallet, som begrunder en hastesag om skolelukning.

Trine Dybkjær, Lokallisten

Vi skal selvfølgelig have en vision og ambition om at styrke folkeskolen, selv i en ny struktur, så der er flere, der bliver i Folkeskolen - også i udskolingen!

Elisabeth Ildal, Liberal Alliance

Elisabeth Ildal, Liberal Alliance

Elisabeth Ildal, Liberal Alliance

Kommunens måske fornemste opgave er at sikre vores børn og unge den bedst mulige dannelse og uddannelse. Jeg kan ikke tale på Kommunalbestyrelsens, men kun på egne vegne.

Kommuneskolen skal kunne til enhver tid kunne klare sig i konkurrence med alternative tilbud og vinde på kvalitet. Leverer vi ikke det bedste produkt, har vi fejlet. Kommuneskolen skal være det naturlige førstevalg hos kunderne – Vores borgere.

Privatskoler er ikke en kommunal opgave at administrere. De opstår af mange forskellige årsager og har forskelligartede målsætninger. Opfylder de lovens bogstav, er de eksistensberettigede og som sådan et legitimt alternativ til kommuneskolen.

Som medlem af Kommunalbestyrelsen er det selvfølgelig min opgave stedse at arbejde for, at vi er det dannende, logiske samlingspunkt i kommunen og med det bedste undervisningstilbud til vores kunder, eleverne. Længere er den sådan set ikke.

HAR DU OGSÅ SPØRGSMÅL TIL POLITIKERNE?

Hvis du også har spørgsmål, som du ønsker svar på fra politikerne i Rudersdal, så send dit spørgsmål til redaktionen.

    Du kan skrive til os på e-mail: redaktion@rudersdalavis.dk

    Husk at dit navn skal fremgå, og send også gerne et billede med, hvis det er muligt.

    Så sender vi spørgsmålet direkte videre til politikerne og bringer svarene her i Rudersdal Avis.

Publiceret 19 March 2019 10:00