Hotel Marina i Vedbæk går nye tider i møde med flere forandringer på vej. Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

Hotel Marina i Vedbæk går nye tider i møde med flere forandringer på vej. Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

Forandring på Hotel Marina: Boliger og nye tiltag på vej

Der kommer til at ske flere ændringer på det ikoniske Hotel Marina i Vedbæk

Af
Anne Dahl Kristensen

Hotel Marina i Vedbæk er i den brede offentlighed kendt som stedet, hvor fodboldlandsholdet i sin tid residerede under deres træningslejre i Vedbæk.

Siden da har hotellet ligeledes dannet rammen om talrige forretningsmøder og feriebobler for privatpersoner.

Tilbage i september 2017 blev alle medarbejdere på hotellet opsagt, og fremtiden for hotellet var uvis, indtil det i oktober samme år blev offentliggjort, at en gruppe professionelle danske ejendomsinvestorer havde købt stedet.

I den forbindelse blev det kun afsløret, at der var gennemgribende renoveringer på vej, men ikke yderligere udspecificeret, hvad der reelt var tale om.

Det har derfor længe været uvist, hvad der egentlig skal ske med Hotel Marina i Vedbæk.

Boliger på Marina

På Rudersdal Kommunens byplanudvalg i sidste uge vedtog medlemmerne dog, at arbejdet med at et forslag til kommuneplantillæg og en ny lokalplan kan sættes i gang.

Det er ejerne af Hotel Marina, der har anmodet om det nye plangrundlag, fordi de ønsker at udvide bygningerne og indrette boliger i form af "servicerende lejligheder".

Ifølge dagsordenen for mødet i byplanudvalget ønsker ejerne fortsat at drive hotel i bygningerne, og driften skal sikres ved at tilføje boligfunktionerne, som kan give indtægter i løbet af vinterhalvåret.

"Herudover ønskes hotelfaciliteterne moderniseret og udbygget og suppleret med restaurant, café og fitnessfaciliteter," lyder det i dagsordenen, hvor det tilføjes:

"Skitseprojektet omfatter blandt andet en ny penthouseetage/tilbagetrukket sjette etage på værelsesfløjen, en ny tredje etage på bygningen mod Vedbæk Strandvej, fjernelse af enetages bygning mod Olesvej samt en ny bygning i to etager, hvor der i dag er isbutik."

Samlingspunktet

Bygningen, som i dag udgør rammen om Hotel Marina er bygget i begyndelsen af 1960´erne, og ifølge de nuværende ejere, er det ikke realistisk at drive stedet videre som hotel i den nuværende form.

"Hotellet kan i sin nuværende form ikke udlejes til en professionel hoteloperatør. Den forrige lejer, First Hotel, standsede driften af Hotel Marina efter fl ere års underskud, og den tidligere ejer solgte i den forbindelse ejendommen. Det har ikke været muligt for os at fi nde en ny professionel lejer til hotellet," beskrives det i det skitseprojekt for stedet, som er fremlagt i forbindelse med sagens behandling i byplanudvalget.

Det nuværende byggeri er ikke specielt bæredygtigt, og derudover er hotellets store udfordring i dag, at der ikke er nok liv på stedet.

"Det skyldes både, at en stor del af de nuværende gæster på hotellet er udenlandske turister, som blot køres i bus til København, og dermed ikke reelt besøger Vedbæk i forbindelse med deres ophold. Men ikke mindst skyldes det også, at Hotel marina i meget beskedent omfang har tilbud til borgerne i Vedbæk," fremgår det af det skitseprojekt.

Med andre ord ønsker man at opnå en bedre sammenhæng med de omkringliggende seværdigheder i form af Vedbæk Havn og Vedbæk Strand. Og i forbindelse med de nye planer for stedet, ønsker man også at omdøbe stedet til Marina Vedbæk og gøre stedet til et samlingspunkt.

"Med sin placering ved Øresund tæt på motorvejen og kun 20 min. kørsel fra København kan Marina Vedbæk konkurrere med lignende tilbud i regionen og være et aktiv for hele Rudersdal Kommune. Med den nye vision for Marina Vedbæk skal stedet med sit fremtidige selvbærende miljø med mangeartede services og tilbud på stedet tiltrække gæster og borgere fra hele hovedstadsområdet," fremgår det af skitseprojektet.

Ny vision

Der er i skitseprojektet fremlagt en ny vision for hotellet, som i punktform skal sikre følgende:

  Én samlet destination

  Revitalisering af hotellet

  Åbne hotellet mod offentligheden

  Nyt torveområde

  Services til glæde for borgere og erhvervsliv

  Blødgøre overgangen ved Vedbæk Strandvej

"Hotel Marina, stranden og Vedbæk Havn skal tænkes sammen, så området opleves som en samlet destination med de tre områder med hver deres kvaliteter. Som en samlet destination vil både hotellet, stranden og havnen kunne tiltrække et større antal besøgende, da synergien mellem de tre områder vil gøre gæster mere tilbøjelige til at benytte hele området," lyder det i beskrivelsen i skitseprojektet, hvor det videre fremgår:

"Vi vil åbne hotellet op mod Strandvejen, havnen og stranden samt Vedbæks borgere generelt. Hotellet indrettes med moderne faciliteter med mange services. Der indrettes både restaurant og café samt et moderne træningscenter, der i øvrigt også henvender sig til Vedbækborgerne generelt. Vi indretter nye og moderne konference- og selskabslokaler, der gør det attraktivt igen at holde sine konferencer eller fester på Marina Vedbæk."

Beboere skal bidrage

Ikke mindst skal de nye boliger på stedet bidrage til liv. Både fysisk og økonomisk.

"De nye faciliteter er afgørende for at kunne tiltrække de nye målgrupper, men de kræver efterspørgsel hele året. Vi åbner også derfor faciliteterne for Vedbækborgerne og for de faste beboere på ejendommen. Vi forventer, at ejendommens beboere i stort omfang vil benytte sig af faciliteterne og dermed bidrage til en helårlig efterspørgsel. De faste beboere skal derfor gennem fællesudgifterne bidrage til driften af faciliteterne, således at omkostningen ved at drive et hotel med mange tidssvarende faciliteter kommer ned på et levedygtigt niveau," fremgår det af skitseprojektet.

Bebyggelsesgraden på stedet vil fremover være fordelt således, at de 5.022 kvadratmeter udgøres af bolig, imens de resterende 7.814 kvadratmeter udgøres af erhverv. Det giver en samlet bebyggelsesprocent på 113.

Ændring i Kommuneplan

Den nuværende lokalplan gør det ikke muligt at lave disse ændringer, og tilbage i maj 2016 besluttede kommunens økonomiudvalg, at "kommunen ønsker at fastholde ejendommens hovedanvendelse til erhvervsformål/hotelvirksomhed, men at man i forbindelse med Kommuneplan 2017 er sindet at udvide anvendelsen til også at omfatte delvis boligformål i form af etageboliger."

Således blev rammen for lokalplanlægning for Hotel marina i 2017 udvidet, så "der i begrænset omfang kan etableres etageboliger samt publikumsorienteret service i stueplan."

Der stilles som krav, at det nye byggeri skal "harmonere med den eksisterende bebyggelse samt et mindstekrav for opholdsarealer svarende til 100% af etageboligerne og 1,5 parkeringspladser/bolig for etageboliger."

Medlemmerne af byplanudvalget godkendte i sidste uge forvaltningens indstilling, som gik på at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Sagen behandles senere i økonomiudvalget.

Publiceret 20 March 2019 11:31